Energietechniek/Duurzame technologie

Minor in Rijswijk. Colleges over werktuigbouwkundige energie-installaties met aandacht voor duurzaamheidscriteria ingebed in een algemene duurzame context.

Instelling: Haagse Hogeschool, Academie voor engineering, opleiding Werktuigbouwkunde
Periode: Eerste en derde kwartaal

Voor wie:
Werktuigbouwkunde studenten die major hebben afgerond

Beschrijving:
Ter afronding van de lessen in het vakgebied energietechniek wordt aandacht besteed aan basiskennis en oplossingsmogelijkheden met betrekking tot duurzame ontwikkeling in het algemeen. Daarnaast wordt de inzet van (energie)technologie bij duurzame ontwikkeling bestudeerd. Dit ondersteunt het inzicht in de wijze waarop de afgestudeerde HTS-ingenieur in de beroepsuitoefening een bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling.

Als vervolg op de voorgaande energietechnieklessen kunnen nog een aantal machines, apparaten en installa­ties aan bod komen waarin energie-omzettingen en het daarmee gepaard gaande energietransport plaatsvindt. Een drietal installa­ties kan worden behandeld, namelijk de koude-installatie, de gasturbine-installatie en de luchtbehande­lingsinstallatie. Aansluitend op de algemene module met betrekking tot duurzame technologie kan aandacht worden besteed aan energie uit biomassa.

Quote:
Door de omvang van de verschillende onderwerpen bepalen de studenten zelf waar de accenten liggen.

Website:
http://portal.hhs.nl

Contactgegevens:
Ing. Fred Zoller, f.c.m.zoller[at]hhs.nl, 0703401598

Over de auteur

Top