skip to Main Content

Het sluipende gevaar van antibioticaresistentie

Steeds meer bacteriesoorten zijn resistent geworden voor antibiotica. Naar schatting zorgt deze antibioticaresistentie jaarlijks al voor 700.000 doden. Zoeken naar een oplossing is van cruciaal belang, want antibioticaresistentie vormt een bedreiging voor duurzame ontwikkeling. In…

Lees meer
Back To Top