skip to Main Content

Duurzame Integrale Installaties en Bouw (DIIB)

Minor in Rotterdam. De DIIB wil de (bèta)-studenten een meerwaarde (mee-)geven in het gezamenlijk werken aan duurzaam en integraal ontwerpen van installatie(s) en gebouw.

Instelling: Hogeschool Rotterdam, vanuit de instituten Engineering en Applied Sciences (EAS) & I
Periode: Feb. 2009 – Feb. 2010

Voor wie:
Studenten van alle technische en bouwkundige opleidingen. Expliciet komen de onderwerpen gebouw(klimaat)installaties, gebouwontwerp, bouwkunde en bouwfysica in deze minor aan bod.

Beschrijving:
Van studenten wordt verwacht dat zij de derdejaars stage hebben afgerond.

Quote:
De Minor “Duurzame Integrale Installaties en Bouw” (DIIB)

sluit aan bij de ambitieuze doelstellingen van het kabinet. Specifiek voor de sector gebouwde omgeving betekent dat dat alle nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen vanaf 2020 energieneutraal worden opgeleverd. Daarbij wordt in de nieuwbouw en bestaande bouw ingezet op innovatie en op aanscherping van bestaande normen.

Hiervoor is integratie van kennis op het gebied van gebouwen, bouwfysica, installaties, energie, meten en regelen nodig. Het onderling afstemmen van deze kennisgebieden is in de praktijk eerder regel dan uitzondering. Terwijl de steeds verder aangescherpte eisen vanuit de overheid of opdrachtgevers, de marktpartijen in toenemende mate dwingt om efficiënter met energie om te gaan.

De Minor “Duurzame Integrale Installaties en Bouw” richt zich op de wisselwerking tussen het programma voor een gebouw, installatieconcepten en het ontwerp van beide. Duurzaamheid wordt opgevat als investeren in onderlinge afstemming, met het oog op bouwen én exploiteren.

Door samenwerking vanuit je eigen discipline met verschillende vakgebieden ontstaan mogelijke oplossingen die verder gaan dan vanuit de vakgebieden afzonderlijk mogelijk is.

Je verwerft kennis over het onderwerp energie,

je maakt kennis met de (on)mogelijkheden van de diverse belangrijke partijen in de sector gebouwde omgeving, je leert efficiënt samenwerken met andere disciplines, je leert communiceren door te verdiepen in elkaars wereld en in elkaars ontwikkelingen, en je draagt actief bij aan het realiseren van oplossingen.

De Minor DIIB staat open voor studenten van verschillende disciplines.

Contactgegevens:
Sigrid Bollwerk (lector Smart Energy), s.bollwerk[at]hro.nl, 010 241 4824

Back To Top