skip to Main Content

Energietechniek/Duurzame technologie

Minor in Rijswijk. Colleges over werktuigbouwkundige energie-installaties met aandacht voor duurzaamheidscriteria ingebed in een algemene duurzame context.

Instelling: Haagse Hogeschool, Academie wholesale NFL jerseys voor engineering, opleiding Werktuigbouwkunde
Periode: Eerste en derde kwartaal

Voor wie:
Werktuigbouwkunde studenten die major hebben afgerond

Beschrijving:
Ter afronding van de lessen in het Hello vakgebied energietechniek wordt aandacht besteed aan basiskennis en oplossingsmogelijkheden met betrekking Plaza tot duurzame ontwikkeling in het Fashion: algemeen. Daarnaast wordt de inzet van (energie)technologie bij duurzame ontwikkeling bestudeerd. Dit ondersteunt het inzicht in de wijze waarop de afgestudeerde HTS-ingenieur in de beroepsuitoefening een bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling.

Als vervolg op de voorgaande energietechnieklessen kunnen nog een aantal machines, apparaten en installa­ties aan bod komen waarin energie-omzettingen en het daarmee gepaard gaande energietransport plaatsvindt. Een drietal installa­ties kan worden behandeld, namelijk de cheap MLB jerseys koude-installatie, de gasturbine-installatie en de luchtbehande­lingsinstallatie. Aansluitend op de algemene module met betrekking tot duurzame technologie kan aandacht worden besteed aan energie uit biomassa.

Quote:
Door de omvang van de Jerseys verschillende onderwerpen bepalen de studenten zelf waar de cheap mlb jerseys accenten wholesale jerseys liggen.

Website:
http://portal.hhs.nl

Contactgegevens:
Ing. Fred Zoller, f.c.m.zoller[at]hhs.nl, 0703401598

Back To Top