skip to Main Content

0C205 Backgrounds of Sustainable development

Keuzevak in Eindhoven. Via een aantal bekende studies zal het begrip duurzame ontwikkeling worden behandeld. Studenten bestuderen (een deel van) een bepaald boek dat een grote invloed heeft (gehad) op de ontwikkeling van het begrip Duurzame Ontwikkeling. De student schrijft een kort verslag en geeft hierover een presentatie tijdens het werkcollege.

Instelling: TU/e

ECfS
Periode: Semester 1 A/B

Voor wie:
Alle opleidingen

Beschrijving:
Duurzame ontwikkeling is een breed en diffuus begrip dat zelf nog volop in ontwikkeling is. Doel van het college is studenten bekend te maken met de achtergronden van het begrip duurzame ontwikkeling en de verschillende invalshoeken van waaruit duurzame ontwikkeling kan worden bekeken en geoperationaliseerd.

Website:
https://venus.tue.nl/owinfo-cgi/owi_0695.opl?vakcode=0C205&studiejaar=2008

Contactgegevens:
M.E.H.A.Rossou[at]tue.nl

Back To Top