skip to Main Content

Inleiding Duurzame Ontwikkeling

Keuzevak in Deventer. De opleidingen Ruimtelijke Ordening en Planologie en Milieukunde stellen de leefomgeving centraal, de ruimte waarin we wonen, werken, studeren en recreëren. Die leefomgeving is onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen continue aan het veranderen.

Instelling: Saxion Hogescholen,

Lectoraat Duurzame Leefomgeving
Periode: Kwartiel 4

Voor wie:
Propaedeuse moet behaald zijn.

Beschrijving:
Een belangrijke doelstelling van deze module is om los te komen van de traditionele denkwijzen en met creativiteit en lef nieuwe ideëen te genereren en uit te werken om op die manier concreet handen en voeten te geven aan het op zich abstracte begriduurzame ontwikkeling. Een begrip dat niet nieuw is voor jullie. Het is in de eerste twee jaar al

in verschillende opdrachten en modulen aan bod gekomen.

In deze module brengen we deze elementen samen. Daarbij gaan we nader in op de achterliggende theoretische principes maar de uitdaging ligt in het zoeken naar concrete handvatten zodat je daadwerkelijk aan de slag kan met duurzame ontwikkeling. Dat kan alleen als je als persoon een eigen visie ontwikkeld op duurzame ontwikkeling en van daaruit zelfstandig keuzes kunt maken ten aanzien van gewenste ruimtelijke en/of vanuit milieuoogpunt gewenste ontwikkelingen. Dit lukt alleen als je zelf vanuit betrokkenheid met je huidige en toekomstige leefomgeving actief op zoek gaat naar je positie in maatschappelijke discussies. Wij hopen op een actieve bijdrage van eenieder tijdens de diverse bijeenkomsten en hopen op een spetterend afsluitend lager huisdebat waar iedereen actief aan mee doet.

Praten over duurzame ontwikkeling is als je, je er even in verdiept alles behalve saai, maar oplossingen liggen niet voor het grijpen en goede ideeen zijn niet zomaar gerealiseerd. Wij willen jullie handvaten bieden om te zien hoe je als toekomstige professional grip krijgt op het complexe begrip duurzame ontwikkeling en ja durft te zeggen tegen nieuwe ontwikkelingen die in jou ogen een positieve bijdrage leveren aan een betere of duurzame samenleving.

Website:
www.saxion.nl/duurzameleefomgeving

Contactgegevens:
Harrie van Bommel, 0570-603095, h.w.m.vanbommel[at]saxion.nl

Back To Top