skip to Main Content

Interfacultaire Cursus Milieu, Vrede en Duurzame

Keuzevak in Nijmegen. Samen met 10 (gast)docenten ontdekken we hoe milieu, vrede/veiligheid en ontwikkeling samen hangen, en wat de betekenis is van duurzame ontwikkeling. Een cursus die je gevolgd moet hebben om een beter begrip te krijgen van de uitdagingen van de huidige en toekomstige wereld.

Instelling: CICAM/CSMR
Periode: 10 november – 19 december 2008 (steeds op maandag- en donderdag-middag)

Voor wie:
voor iedere student, ongeacht opleiding

Beschrijving:
Ons fysieke milieu vormt de basis van onze samenleving en ontwikkeling, en hangt in sterke mate daarmee samen. Daarnaast wordt steeds duidelijker dat vrede en veiligheid mede worden bepaald door milieu en duurzame ontwikkeling. Er bestaat een sterk verband tussen milieu en ontwikkeling op verschillende schaalniveaus, en tussen beleid en handelen nu en de mogelijkheden voor de toekomst. Duurzame ontwikkeling, als inter- en transdisciplinair concept, is niet meer weg te denken uit Nederlandse en internationale instituties en beleid, en vormt tevens een speerpunt in onderwijs en onderzoek.

In deze cursus gaan (gast)docenten vanuit verschillende disciplines nader in op de betekenis van ‘duurzame ontwikkeling’, met zijn ecologische, sociale, economische en institutionele componenten. Na een inleidend college, waarin ondermeer de wereldwijde toestand van milieu en ontwikkeling aan bod komen, worden verschillende deelproblemen, zoals die rond water, klimaat, landbouw en biodiversiteit aan de orde gesteld. In het volgende blok wordt uitgebreid gereflecteerd op de relatie tussen milieu, vrede en veiligheid,  en komen ‘ecological security’ evenals de relatie tussen klimaatverandering en conflicten over hulpbronnen aan de orde. Tenslotte kijken we, in het laatste cursusblok, naar de ethisch-filosofische aspecten en wordt ingegaan op oplossingsrichtingen, zoals die via nationaal en internationaal beleid, duurzaam ondernemen, technologie en sociale bewegingen.

Quote:
“Eigenlijk zou elke student deze cursus moeten volgen” (student in evaluatie)

Website:
www.ru.nl/csmr

Contactgegevens:
Irene Dankelman, i.dankelman[at]science.ru.nl, 024-3652150

Back To Top