skip to Main Content

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Corporate

Keuzevak in Leeuwarden. Een interactieve module waarin de basisbeginselen van MVO duidelijk worden. De module wordt afgesloten met CSR experience, een realistische spelsimulatie.

Instelling: NHL
Periode: 2 (definitieve data staan nog niet vast) Engelstalig: periode 4

Voor wie:
Voor alle HO studenten

Beschrijving:
De laatste pakweg 20 jaar staat de vraag naar de zogenaamde maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemers steeds meer in de belangstelling. Zowel in de maatschappij rondom de ondernemingen als binnen ondernemingen zelf. Een bedrijf als Shell heeft bijvoorbeeld sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw een aantal keren te maken gekregen met acties van consumenten. Naar aanleiding van de kwestie rond de dumping van het olieplatform ‘The brent spar’ zag Shell zich uiteindelijk genoodzaakt om ook zelf na te gaan denken over zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar waar als gevolg van de globalisering grote multinationale ondernemingen zich steeds meer lijken te onttrekken aan de invloed van de natiestaten, neemt de invloed van de publieke opinie toe.

Tijdens de module behandelen we verschillende opvattingen over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. Waarin liggen de verschillen en wat zijn de argumenten voor de verschillende posities? Daarbij komt in ieder geval het rapport ‘De winst van waarden” aan bod. In dit rapport wordt de zogenaamde Triple P bottom line uit de doeken gedaan. Volgens dit uitgangspunt dienen ondernemingen rekening te houden met de 3 P’s. De P van profit (winst), van people (werknemers, klanten, buren, mensenrechten) en van planet (ofwel de toestand van natuur en milieu). Maar wat vind je er zelf van?

Waar nodig worden aanverwante thema’s behandeld. Zoals de globalisering en de effecten daarvan op het levensgeluk van mensen.

Quote:
Uit de studentevaluaties: Er moet niks verandert worden, ik vond de kwaliteiten van de docent zeer goed, ook mede door zijn eigen boek vallen alle puzzel stukken goed in elkaar. alles is heel erg duidelijk. Boek is echt super goed

I really enjoyed the lectures of CSR

Website:
http://www.intern.nhl.nl/learningcentre/

Contactgegevens:
Drs. Sander Hupkes, s.hupkes[at]ecma.nhl.nl, +31 58 251 1657

Back To Top