skip to Main Content

Minor bio-energie

Minor in Leeuwarden. Wat zijn de mogelijkheden voor andere vormen van energie dan fossiele energie, wat is de bijdrage aan CO2-reductie en hoe duurzaam zijn de alternatieven?

Instelling: Van Hall Larenstein Leeuwarden
Periode: 1 en 2

Voor wie:
Basiskennis over energie vereist

Beschrijving:
Binnen het thema bio-energie wordt gewerkt aan opdrachten uit het werkveld op het gebied van duurzame energie in het algemeen en energie uit biomassa in het bijzonder.

Daarbij staan technische, economische en maatschappelijke haalbaarheid centraal. In wezen komt dat neer op een beoordeling van technieken en projecten naar hun duurzaamheid.

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar innovatieve technieken of processen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn de volgende.

– Co-vergisting, ethanolproductie uit reststromen en landbouwproducten.

– Algenteelt en energieproductie.

Benutting van reststromen in landelijke gebieden.

Het doen van energiescans voor lokale overheden en MKB

– Energiebesparing en gedragsverandering bij huishoudens.

Quote:
“Leuke opdrachten en relevant en actueel”

Website:
http://www.vanhall-larenstein.nl/ en www.vhlde.nl

Contactgegevens:
Sietze Bottema , Sietze.bottema[at]wur.nl

Back To Top