skip to Main Content

Minor Regie Stedelijke Vernieuwing

Minor in Deventer . Bij “duurzame” stedelijke vernieuwing staat de omvorming van bestaand stedelijk gebied centraal. Met een echte praktijkopdracht en ondersteunende cursussen leren interdisciplinair samengestelde studententeams hoe inhoud en proces op elkaar ingrijpen.

Instelling: Saxion Hogescholen
Periode: 01-09-2008 tot 06-02-2009

09-02-2009 tot 19-07-2009

Voor wie:
Voor studenten met interesse voor duurzame stedelijke vernieuwingsvraagstukken met aandacht voor proces én inhoud die in bezit zijn van een propedeuse van onderstaande of vergelijkbare opleidingen:

Milieukunde, Civiele Techniek, Bouwkunde, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Vastgoed en Makelaardij, Technische Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Integrale Veiligheidskunde, Bouw Technische Bedrijfskunde, Landschapsarchitectuur, Stedenbouw of Architectuur.

 

Beschrijving:
Bij stedelijke vernieuwing staat de omvorming van bestaand stedelijk gebied centraal waarbij een belangrijke ambitie het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving is. Dit kan gerealiseerd worden door fysiek ruimtelijke en/of sociaal-

economische maatregelen in te zetten. Afhankelijk

van het type gebied en het schaalniveau waarop veranderingen zich voltrekken.

Regie verwijst naar het proces van stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling. Door regie te voren wordt duidelijk waar uiteenlopende ingrepen elkaar versterken en waar niet. Het regieproces omvat o.a. het initiëren en ontwikkelen van en breed gedragen doelstelling van stedelijke vernieuwing voor een gebied met verschillende actoren. En tegelijkertijd het realiseren en beheersen van programma’s en projecten dwars door schaalniveaus heen in samenhangende gebiedsontwikkelingen.

 

Quote:
“De lol voor mij als coördinator is dat onze juniors in staat zijn om vanuit hun eigen enthousiasme en inzet (36 uur per week) andere partijen in hun project mee te krijgen en boven zichzelf uitgroeien”.

Website:
www.projectenbureaurob.nl

afdeling Regie Stedelijke Vernieuwing

Hier staan afgeronde-, en lopende opdrachten.

Contactgegevens:
Dr. A.G. Bus, A.G.Bus[at]saxion.nl, 0570 603097

Back To Top