skip to Main Content

MVO vanuit Internationaal Perspectief

Keuzevak in Amsterdam. Aan de hand van colleges van gastdocenten uit zowel de academische wereld als het bedrijfsleven de belangrijkste theoretische idee├źn over en praktische uitwerkingen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bestudeerd.

Instelling: UvA (Instituut voor Interdisciplinaire Studies)
Periode: Februari 2009 – juni 2009

Voor wie:
Universitaire studenten en afgestudeerden uit alle studierichtingen, toelating op basis van intake procedure.

Beschrijving:
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is hot. Maar wat houdt het nu eigenlijk in? Wat zijn de achterliggende ideeën? Steeds meer organisaties omarmen een vorm van MVO. Toch is er nog veel onduidelijkheid over de concepten achter MVO en wordt er vaak sceptisch gekeken naar MVO in de praktijk. Tijdens deze cursus worden een aantal veel voorkomende veronderstellingen, vragen en kritiek tegen het licht gehouden.

In het wetenschappelijke en het publieke debat gaat veel aandacht uit naar globalisering en de relatie tussen het bedrijf en zijn omgeving, maar het overkoepelende inzicht blijft vaak beperkt. In deze cursus willen we aan de hand van gastsprekers, literatuur en een actieve bijdrage van de student tot een dergelijk inzicht komen. Voor deze cursus geldt een intakeprocedure, waardoor de cursus van start zal gaan met een gevarieerde groep van gemotiveerde studenten.

Tijdens de colleges worden verschillende concepten en theorieën behandeld die ten grondslag liggen aan het huidige denken en handelen op het gebied van MVO. Doel van de cursus is het ontwikkelen van een frisse, maar kritische blik ten aanzien van MVO. De student kan hierdoor een eigen, onderbouwde visie vormen en zo een constructieve bijdrage leveren aan het wetenschappelijke- en maatschappelijke debat. De opgedane kennis wordt onder andere toegepast in het schrijven van een concreet adviesrapport op het gebied van MVO voor een bestaande organisatie.

Website:
http://www.iis.uva.nl

Contactgegevens:
D.J. Groot, d.j.groot[at]uva.nl en  P. Boer, p.boer[at]uva.nl

Back To Top