skip to Main Content

Personeelsmanagement

Bachelor in Groningen.

Instelling: Hanzehogeschool, Instituut voor bedrijfskunde, opleiding personeelsmanagement

Beschrijving:
De opleiding personeelsmanagement van het instituut voor Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool Groningen betrekt het thema MVO in veel studieonderdelen van de 4-jarige opleiding. Er is bewust niet gekozen voor een apart MVO-vak of –project, maar om MVO een integraal deel uit te laten maken van de verschillende onderwijseenheden. Om wat voorbeelden te noemen: bij projecten die gaan over arbo- en verzuim wordt uitdrukkelijk gekeken hoe medewerkers op een goede wijze inzetbaar te houden voor de organisatie. Ook diverse cursussen besteden ruime aandacht aan het thema MVO. Bijvoorbeeld de cursussen op het gebied van arbeidsrecht met (Europese) wetgeving omtrent gelijke kansen maar ook mogelijkheden tot combineren van werk en privé . In de cursus financieel HR bijvoorbeeld wordt aandacht besteed aan het feit dat de financiële kant maar 1 kant van een beslissing is en dat er ook een menselijke en milieu/maatschappelijke kant aan elke (investerings)beslissing zit. Bij de praktijkstages voeren studenten opdrachten rond MVO uit en komt beroepsethiek aan de orde in de intervisiebijeenkomsten.In het vierde jaar in de afstudeerdifferentiaties is MVO nog steeds een thema. Zo is er de afstudeerrichting loopbaancoaching en recruitment. Hier wordt ingegaan hoe het staat met gelijke kansen voor verschillende groepen werkzoekenden, de rol die re-integratiebureaus hierin vervullen, de financiële en maatschappelijke kant van deelname aan het arbeidsproces. Kortom, van het 1e t/m het vierde studiejaar, in de vakken op school en tijdens de praktijkopdrachten en het afstuderen, is MVO een thema dat als vanzelfsprekend waar mogelijk integraal wordt betrokken.

Contactgegevens:
Madelon van Cruijningen m.m.van.cruijningen[at]pl.hanze.nl

Back To Top