skip to Main Content

Lukas Hoex: mede-oprichter Symbeyond

Onderzoek en advies over duurzame bedrijfsvoering in ontwikkelingslanden

Lukas Hoex
Lukas Hoex

Studie: Sociologie, UvA

Leeftijd: 25

Lukas Hoex is oprichter en voorzitter van de Symbeyond Research Group (www.symbeyond.org). Symbeyond is een onderzoek en advies bureau dat onderzoek doet voor bedrijven, ngo’s en overheden die in ontwikkelingslanden opereren en hun activiteiten op een duurzame wijze aan willen sluiten op de lokale prioriteiten, opinies en gevoeligheden. Zijn studie Sociologie vult hij aan met Economie. Duurzaamheid loopt als een rode draad door deze twee disciplines heen. ‘Symbeyond is voor mij de manier om mijn kennis en vaardigheden in praktijk te brengen. Ik doe dat niet alleen omdat ik het leuk vind, ook omdat er steeds meer vraag naar is’.

Symbeyond Research Group
‘Ons doel is om door middel van onderzoek de effectiviteit en duurzaamheid van projecten en ondernemingen te vergroten. Daarbij brengen we alle betrokken partijen in kaart. Duurzaam ondernemen ‘klopt’ pas wanneer het voor niemand (of voor zo weinig mogelijk partijen) negatieve gevolgen heeft.’ Deze visie brengt Symbeyond niet zonder succes in praktijk. Inmiddels heeft Symbeyond, in samenwerking met lokale partners, al meegewerkt aan zo’n acht verschillende projecten in o.a. India, Sri-Lanka en Nederland.

Natuurherstel, Zuidoost Brazilië
Momenteel is Lukas betrokken bij een natuurherstelproject in Zuidoost Brazilië. Het eerst waar je wellicht aan denkt is het planten van bomen maar het is meer. Lukas: ‘Onze opdrachtgever is het Braziliaanse Instituto Jacques Walter. Natuurherstel houdt meer in dan het herbeplanten van stukken grond waar voorheen Atlantisch bos te vinden was. Belangrijk is bijvoorbeeld dat de lokale bevolking hierbij betrokken wordt. Die moeten het belang inzien van het project: met hen samenwerken is van belang om tot een effectieve en duurzame bijdrage tot natuurherstel te komen. Om die reden zoeken we de samenwerking op met lokale universiteiten.’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Om mvo bij studenten onder de aandacht te brengen heeft Lukas, samen met een collega, een vakmodule ontwikkelt over dit thema. Het IIS (Instituut voor Interdisciplinaire Studies, UvA) heeft het vak, na een succesvolle eerste keer, opgenomen in hun aanbod keuzeonderwijs. ‘Studenten, ondernemers en wetenschappers krijgen steeds vaker te maken met duurzaamheid, maar interdisciplinair onderwijs op dit gebied bestond nog niet. Dat is een van de redenen waarom ik vond dat het vak er moest komen. Tijdens de colleges wisselen studenten en docenten, vanuit verschillende disciplines, kennis en ervaring uit.’

 

Back To Top