skip to Main Content

Minor People, Planet, Profit

Minor aan de Fontys Hogeschool: ’think global, act local’

Instelling:
Fontys Hogeschool Eindhoven

Voor wie:
Alle majorstudenten van de Fontys

Beschrijving:
In deze minor staat het concept duurzame ontwikkeling centraal. Duurzaamheidsaspecten kom je vrijwel in alle beroepssituaties tegen. Je kunt hierbij denken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam toerisme, duurzame mode, het ontwerpen van duurzame producten, het leefbaar houden van het platteland. Momenteel is er een nieuwe trend ingezet door Michael Braungart en William McDonough “Cradle to Cradle” of “Afval is voedsel”, met een positieve visie op duurzame ontwikkeling.
 
Je werkt in een multidisciplinaire projectgroep en je kiest als groep je eigen onderwerp. De projectgroep benadert het onderwerp vanuit de 3 P’s: people, planet, profit en betrekt daarbij de internationale dimensie. Het onderzoek kan leiden tot een beleidsvoorstel of een prototype van een duurzaam product.

Website:
http://www.fontys.nl/voor.scholieren/minor.people.planet.profit.74285.aspx

Contact:
Elly Engelen, e.engelen@fontys.nl
Yvonne van Lith, y.vanlith@fontys.nl

Back To Top