skip to Main Content

Interactieve module duurzame ontwikkeling

Keuzevak voor BA en MA – studenten aan de UvA. Gevarieerde module met werkgroepen, colleges en onderzoek waarin brede thematiek rondom duurzame ontwikkeling in een interdisciplinaire setting wordt bediscussieerd en in praktijk gebracht.

Instelling: Universiteit van Amsterdam

Voor wie:
Minimaal tweede jaars studenten, open voor iedere studierichting. Studenten schrijven zich in via ecdo@science.uva.nl. Niet UvA studenten schrijven zich eerst in als bijvakstudent aan de UvA. Deelname kosten 50 euro (syllabus, excursie, organisatie)

Beschrijving:
2 februari – 20 mei 2009

Het bijzondere aan dit vak is de opbouw van het programma en de verschillende werkvormen; werkgroepen, colleges, essay schrijven en onderzoek. Er wordt in groepen van maximaal tien studenten gewerkt. Elke werkgroep heeft een eigen begeleider. In het deel kennisoverdracht van de module komen tien gastsprekers – van universiteiten, bedrijven, overheden en NGO’s – om op een aspect van duurzame ontwikkeling de diepte in te gaan. De thema’s die behandeld worden lopen uiteen: economische en ecologische aspecten van duurzame ontwikkeling, duurzame landbouw, ethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame ontwikkeling vanuit een zuidelijk perspectief, en governance van duurzame ontwikkeling in een globaliserende wereld. Voorafgaand aan het gastcollege komt de werkgroep van de studenten bijeen om te discussiëren over het thema, literatuur te bespreken en referaten te houden. Het ECDO heeft een syllabus samengesteld met artikelen. Deze artikelen zijn voornamelijk wetenschappelijk, maar er zitten ook interviews, persberichten, en duurzaamheidsverslagen in de syllabus om het concreter te maken. Iedere student schrijft een essay over de relatie van duurzame ontwikkeling met hun eigen discipline. Het laatste onderdeel van de module is het maken van een groepsopdracht. Een bedrijf, NGO of overheidsinstantie formuleert een vraag voor een van de werkgroepen. De vragen en opdrachten komen voort uit problemen of kwesties uit de dagelijkse praktijk, zodat de opdrachtgevers gebaat zijn bij de resultaten van de werkgroepen. De studenten bepalen vervolgens de precieze vraagstelling, de onderzoeksopzet en de uitvoering.

De onderwerpen zijn erg actueel en je leert dat duurzame ontwikkeling meer inhoudt dan alleen milieuproblemen zoals klimaatveranderingen. Het lesprogramma kent een goede mix tussen theorie en praktijk, waardoor het boeiend blijft. Vooral de gastsprekers die duurzame ontwikkeling in de praktijk toepassen zijn erg interessant om naar te luisteren. Verder vond ik het goed om duurzame ontwikkeling specifiek toe te passen op mijn studie sociologie. Hierdoor krijgt het ook een plaats in de verdere studie. Ook het interdisciplinaire aspect van dit vak sprak mij aan. Ik vond het heel interessant om buiten de grenzen van mijn eigen vakgebied te kijken.

Contact:

Lyanne Woltjer
|e| l.a.m.woltjer@uva.nl
|t| 0205255407

Kijk voor meer informatie op:  www.uva.nl/ecdo

Back To Top