skip to Main Content

Duurzame Ontwikkeling

Keuzevak in Utrecht. Over de onderlinge relatie en spanning tussen de welbekende 3 P’s: People, Planet en Profit

Instelling: Universiteit Utrecht

Periode: 1 (september – november)

Voor wie:
Alle studenten (geen ingangseisen)

Beschrijving:
In dit vak staat het begrip “duurzame ontwikkeling” centraal. Dit begrip houdt in dat we natuurlijke bronnen niet mogen uitputten voor toekomstige generaties. Hierbij moet rekening gehouden worden met mondiale vraagstukken van milieu, economie en sociale rechtvaardigheid. Het begrip problematiseert de relatie tussen lokale en mondiale vraagstukken, de belangenconflicten die daarbij spelen, de relatie tussen de Westerse en niet-Westerse wereld, de relatie tussen wetenschappelijke kennis en technisch, economisch en politiek handelen, alsmede de waardesystemen die bij het zoeken van oplossingen aan de orde zijn.

Website:
osiris.universiteitutrecht.nl

 

Back To Top