skip to Main Content

Expertisecentrum Duurzame Ontwikkeling

Stages gericht op duurzame ontwikkeling

Soorten projecten
Stage

Een stage is een goede vorm voor de student om zich voor te bereiden op de latere beroepspraktijk. De student brengt theoretische vakkennis die tijdens de studie opgedaan is in praktijk en doet nieuwe vaardigheden op zoals het samenwerken met mensen uit verschillende disciplines binnen een organisatie. Op deze wijze kan de student een bijdrage leveren aan het werken een actueel maatschappelijk vraagstuk gericht op duurzame ontwikkeling.
Duurzame ontwikkeling: ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeftevoorziening van toekomstige generaties in gevaar te brengen’. Hierbij is een integrale benadering van economische, sociale en ecologische ontwikkeling van belang met het oog op nu en later. Daarnaast kunnen de studenten zich ook buiten de onderwijsinstelling profileren en worden de kwaliteiten voor buitenstaanders duidelijk.

Hoe & Wat
Het Expertisecentrum Duurzame Ontwikkeling helpt je graag bij het vinden of invullen van een stage op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het ECDO beschikt over jarenlange expertise waardoor we mee kunnen denken over de invulling van je stage opdracht. Daarnaast hebben we een aantal partners waar regelmatig stagaires aan de slag kunnen.

Doelgroep
Studenten

Contactgegevens
www.uva.nl/ecdo

Mw. L. Woltjer
020 525 5407
l.a.m.woltjer@uva.nl

Dr. J.B.F. van Zonneveld
020 525 6234
j.b.f.zonneveld@uva.nl

Back To Top