skip to Main Content

Internationale werkkampen

Vrijwillige Internationale Aktie (VIA)

Soorten projecten
Internationale vrijwilligersprojecten
Kortdurend zomerprojecten:2 – 3 weken
Lange termijn projecten: 1 – 12 maanden

Hoe & Wat
VIA is de Nederlandse tak van de internationale vredesorganisatie Service Civil International (SCI) die probeert door middel van werkkampen maatschappelijke veranderingen na te streven en mensen van verschillende achtergronden en nationaliteiten samen te brengen. Niet door alleen maar te praten over wat er moet veranderen, maar door praktisch werk te verrichten.

Wij organiseren projecten in Nederland waar internationale vrijwilligers aan deelnemen en zenden Nederlandse deelnemers uit naar internationale projecten, die georganiseerd worden door partnerorganisaties in andere landen. Door het samen leven en werken in een project met mensen van verschillende nationaliteit, en elkaars cultuur leren kennen,draag je daadwerkelijk bij aan een beter begrip tussen mensen en aan vrede in de wereld.

In 1918 organiseerde SCI in Frankrijk haar eerste werkkamp, dat in het teken stond van de wederopbouw na de eerste wereldoorlog. Sinds die tijd heeft SCI gestreefd naar en gewerkt aan een wereld waar mensen vreedzaam samen kunnen leven, hoewel de opzet van de kampen ingrijpend veranderd is. De tien onderwerpen waarop SCI zich tegenwoordig met name richt zijn:

   1. Antifascisme, -racisme en minderheden
   2. Solidariteit
   3. Ontwapening en vredesopvoeding
   4. Mensen met een handicap
   5. Kinderen, tieners, bejaarden
   6. Ecologie en landbouw
   7. Gender
   8. Sociaal achtergestelde groepen
   9. Artistieke en culturele onderwerpen
  10. Ideologische en spirituele gemeenschappen

Doelgroep
Iedereen die een steentje bij wil dragen aan vrede in de wereld. Vanaf 18 jaar.

Contactgegevens
M.van B.Bastiaansestraat 56
1054 SP Amsterdam
E: info@stichtingvia.nl
T: 020-6892760
W: www.stichtingvia.nl

Back To Top