skip to Main Content

Maayke in Poznan

Bereidt zich voor op de grote dag!

Jongeren naar de top
Donderdag is de grote dag! Dan mag ik bijna 250 wereldleiders, waaronder Ban Ki Moon, Al Gore en minister Cramer, toespreken over het belang van jongerenparticipatie in de strijd tegen klimaatverandering.
Op de allereerste dag van de klimaatonderhandelingen in het Poolse Pozna?, liepen we het hoofd van UNFCCC, Yvo de Boer tegen het lijf. Midden in het gesprek zei hij het volgende: “Jongeren worden op dit soort conferenties eigenlijk volledig genegeerd”. Mijn eerste gedachte was er één van herkenning. Mijn eerste reactie was: “daar moeten we wat aan doen!”. Vervolgens hebben we een deal gesloten en morgen zullen wij als jongeren eens laten zien waar we voor staan. 

De essentie van de actie, die we uitvoeren met 15 jonge mensen van over de hele wereld, is dat we aandacht vragen voor een structurele dialoog tussen verschillende generaties en institutionalisering van jongerenparticipatie. Kleine stapjes zijn al gezet: zo ben ik heel blij dat minister Cramer heeft besloten een jongere in haar delegatie op te nemen. Maar De Boer heeft voor een groot deel gelijk: we zijn nog ver verwijderd van het moment dat jongeren en vanzelfsprekende gesprekspartner zijn. En in mijn ogen moeten jongeren dat zeker zijn. De helft van de wereldbevolking bestaat uit jongeren. Zij zijn degene die op lange termijn te maken krijgen met de consequenties van de beslissingen die nu genomen worden. Echter zij zijn ook nu de grootste groep belanghebbenden.  Jongeren nu bij besluitvormingsprocessen betrekken zorgt er onder andere voor dat zij goed worden opgeleid en niet dezelfde fouten maken. Hoewel Nederland op deze klimaattop slechts één van de twee delegaties is met een jongerenvertegenwoordiger, is van structurele opname of institutionalisering van jongerenparticipatie nog geen sprake. Zodra minister Cramer’s ambtsperiode afloopt is het nog maar afwachten of dat haar opvolger jongeren net zo goed gezind is.
Als Nederlandse jongeren hebben we een ‘position paper’ geschreven wat we vandaag aan minister Cramer zullen overhandigen. Dit paper bevat de belangrijkste standpunten van de Nederlandse jeugd over klimaatverandering, inclusief een passage over het belang van het betrekken van jongeren bij besluitvormingsprocessen. Wij zijn in ieder geval klaar om betrokken te worden in de aanloop naar de onderhandelingen in Kopenhagen, december 2009.

Dagelijkse praktijk van de klimaattop
In de dagelijkse praktijk van de klimaattop komt dit ook duidelijk naar voren. Van de duizenden mensen hier aanwezig, zijn er zo’n 500 jongeren van 50 verschillende landen. Een aantal van deze jongeren mag het congrescentrum niet eens in. Het overgrote deel mag het congrescentrum in, maar mag slechts een beperkt aantal sessies bijwonen en slechts 3 van deze jongeren mogen overal bij zijn. Ik ben één van die jongeren. Het verkrijgen van een bepaalde VN status voor jongeren is dan ook een van onze belangrijkste punten. Zonder deze status gaat onze stem verloren in het geschreeuw van de massa. Verder zijn de aanwezige jongeren uit ontwikkelingslanden op twee handen te tellen. De stemmen uit landen die het eerst te maken krijgen met de gevolgen van de klimaatverandering worden dus niet gehoord.
Donderdag wordt een belangrijke dag. Wij als jongeren hebben ons verenigd. Ik hoop dat alle aanwezige partijen hier dat ook kunnen doen, dat zij actie ondernemen in hun eigen land en niet afwachten totdat andere landen ook actie ondernemen. En dat zij daar jongeren bij betrekken. Wij zijn niet alleen de toekomst, wij zijn ook nu klaar om actie te ondernemen in de strijd tegen de klimaatverandering!

Zie ook: www.maaykedamen.wordpress.com

Back To Top