skip to Main Content

Milieu-maatschappijwetenschappen

Bachelor in Utrecht. Over de relatie tussen milieuproblemen en menselijk handelen. Relevante milieuvraagstukken in interdisciplinair perspectief.

Instelling: Universiteit Utrecht

 

Voor wie:
Geen specifieke ingangseisen

Beschrijving:
De opleiding milieu-maatschappijwetenschappen richt zich op de maatschappelijke analyse van milieuvraagstukken en het ontwerpen van nieuwe oplossingen. Hoe komen we in een samenleving met uiteenlopende en vaak tegenstrijdige visies en belangen toch tot een succesvol milieubeleid? Hoe kan de ontwikkeling van milieuvriendelijke innovaties versterkt worden? Dit zijn kernvragen binnen de milieu-maatschappijwetenschappen. Alles draait om de dynamische interactie tussen milieu, mens en maatschappij, met als uitgangspunt: behoud en verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving, nu en in de toekomst.

Naast het (kritisch) analyseren van veranderingsprocessen, gaat het in de opleiding ook om het vormgeven van maatschappelijke veranderingen en de rol van innovaties, projectmanagement en kennismanagement daarbij. De milieuwetenschappen in algemene zin hebben een multidisciplinair karakter. Voor de milieu-maatschappijwetenschappen betekent dit dat confrontatie en integratie van kennis wordt nagestreefd uit de sociale geografie, de planologie, de beleidswetenschappen, de sociologie, de economie en het recht.

Website:
www.uu.nl

 

Back To Top