skip to Main Content

Milieu-maatschappijwetenschappen

Minor in Utrecht. Over de relatie tussen milieuproblemen en menselijk handelen. Relevante milieuvraagstukken in interdisciplinair perspectief.

Instelling: Universiteit Utrecht

Voor wie:
Alle studenten (geen ingangseisen)

Beschrijving:
De opleiding milieu-maatschappijwetenschappen richt zich op de maatschappelijke analyse van milieuvraagstukken en het ontwerpen van nieuwe oplossingen. Hoe komen we in een samenleving met uiteenlopende en vaak tegenstrijdige visies en belangen toch tot een succesvol milieubeleid? Hoe kan de ontwikkeling van milieuvriendelijke innovaties versterkt worden? Dit zijn kernvragen binnen de milieu-maatschappijwetenschappen. Alles draait om de dynamische interactie tussen milieu, mens en maatschappij, met als uitgangspunt: behoud en verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving, nu en in de toekomst.

Naast het (kritisch) analyseren van veranderingsprocessen, gaat het in de opleiding ook om het vormgeven van maatschappelijke veranderingen en de rol van innovaties, projectmanagement en kennismanagement daarbij. De milieuwetenschappen in algemene zin hebben een multidisciplinair karakter. Voor de milieu-maatschappijwetenschappen betekent dit dat confrontatie en integratie van kennis wordt nagestreefd uit de sociale geografie, de planologie, de beleidswetenschappen, de sociologie, de economie en het recht.

De minor milieuwetenschappen geeft studenten in kort bestek een overzicht van het vakgebied. Dit betekent dat studenten kennis kunnen maken met de milieuproblematiek, met het milieubeleid, met verschillende disciplinaire invalshoeken en met (naar keuze) het studiepad duurzaam ruimtegebruik of duurzaam ondernemen.
Wanneer een student cursussen behorende tot de minor milieu-maatschappijwetenschappen met goed gevolg heeft afgelegd, geeft dat recht op toegang tot het masterprogramma Sustainable Development, track Environmental Policy & Management (mits ook aan de overige toegangseisen is voldaan).

Website:
minors.uu.nl

 

Back To Top