skip to Main Content

Milieu-natuurwetenschappen

Bachelor in Utrecht. Milieu-maatschappijwetenschappen bestudeert de natuurwetenschappelijke aspecten van milieuvraagstukken, maar beschouwt daarbij ook maatschappelijke aspecten.

Instelling: Universiteit Utrecht

Voor wie:
Je hebt toegang tot de bachelor milieu-natuurwetenschappen met:
    * een vwo-einddiploma met het profiel Natuur en Techniek;
    * een vwo-einddiploma met het profiel Natuur en Gezondheid;
    * een vwo-einddiploma met het profiel Economie en Maatschappij mits aangevuld met wiskunde b1, natuurkunde 1 en scheikunde 1;
    * een vwo-einddiploma met het profiel Cultuur en Maatschappij mits aangevuld met wiskunde b1, natuurkunde 1 en scheikunde 1.

Beschrijving:
Milieu-natuurwetenschappen richt zich op de natuurwetenschappelijke analyse van de oorzaken van milieuproblemen en het ontwerpen van innovatieve onderbouwde oplossingsrichtingen. Daarbij leer je rekening te houden met de dynamische interactie tussen milieu, aarde, klimaat en maatschappij. Het centrale uitgangspunt is steeds: behoud en verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving nu en in de toekomst.

De milieuwetenschappen in algemene zin hebben een multidisciplinair karakter. Voor de milieu-natuurwetenschappen betekent dit dat integratie van kennis wordt nagestreefd uit de natuurwetenschappen, in het bijzonder de aardwetenschappen inclusief de fysische geografie, de chemie, de hydrologie, de biologie, de toxicologie, de wiskunde en de natuurkunde. De nadruk ligt op de ecologische, geografische en chemische aspecten.

Website:
www.uu.nl

 

Back To Top