skip to Main Content

Milieu-natuurwetenschappen

Minor in Utrecht. Milieu-natuurwetenschappen bestudeert de natuurwetenschappelijke aspecten van milieuvraagstukken, maar beschouwt daarbij ook maatschappelijke aspecten.

Instelling: Universiteit Utrecht

Voor wie:
Alle studenten die interesse hebben in de milieuproblematiek en in de ecologische, geografische en chemische achtergronden van milieuvraagstukken kunnen deze minor volgen.

Beschrijving:
Milieu-natuurwetenschappen richt zich op de natuurwetenschappelijke analyse van de oorzaken van milieuproblemen en het ontwerpen van innovatieve onderbouwde oplossingsrichtingen. Daarbij leer je rekening te houden met de dynamische interactie tussen milieu, aarde, klimaat en maatschappij. Het centrale uitgangspunt is steeds: behoud en verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving nu en in de toekomst. De milieuwetenschappen in algemene zin hebben een multidisciplinair karakter. Voor de milieu-natuurwetenschappen betekent dit dat integratie van kennis wordt nagestreefd uit de natuurwetenschappen, in het bijzonder de aardwetenschappen inclusief de fysische geografie, de chemie, de hydrologie, de biologie, de toxicologie, de wiskunde en de natuurkunde. De nadruk ligt op de ecologische, geografische en chemische aspecten.

De minor milieu-natuurwetenschappen geeft studenten in kort bestek een overzicht van het vakgebied. Dit betekent dat studenten kennis kunnen maken met de milieuproblematiek, met het milieubeleid, met het modelleren van natuurlijke systemen en met (naar keuze) het studiepad ‘natuur en water’ of ‘energie en natuurlijke bronnen’.

De leerdoelen van de minor zijn:
– Kennis hebben van de ‘body of knowledge’ van de milieuwetenschappen, in het bijzonder de basisconcepten en methoden.
– Kennis hebben van de aard, de omvang en de oorzaken van de milieuproblematiek en van milieuwetenschappelijke concepten ten einde milieuproblemen te analyseren, te verklaren en op te lossen.

Wanneer een student cursussen behorende tot de minor milieu-natuurwetenschappen met goed gevolg heeft afgelegd, geeft dat recht op toegang tot het masterprogramma Sustainable Development en het masterprogramma Natural Resources Management, mits ook aan de overige toegangseisen is voldaan.

Website:
minors.uu.nl

 

Back To Top