skip to Main Content

Ontmoet Afrika

Stage en vrijwilligerswerk in Ghana, Kameroen of gewoon in Nederland

Soorten projecten
Vrijwilligerswerk op sociaal, toeristisch en medisch gebied. Onder bepaalde voorwaarden is soms ook een stage mogelijk (vaak afhankelijk van de flexibiliteit van de opleiding).

Hoe & Wat
Via onze organisatie Ontmoet Afrika kun je het echte Afrikaanse leven ontdekken. Wij bieden bemiddeling en begeleiding voor mensen die voor kortere of langere tijd kennis willen maken met de lokale bevolking en cultuur van Noord-Ghana of Noordwest-Kameroen. De doelstellingen van Ontmoet Afrika zijn:
1. Het stimuleren en faciliteren van contact, kennis, begrip, en vriendschap tussen mensen met verschillende culturele achtergronden waardoor wederzijds onbegrip, vooroordelen en discriminatie doorbroken kunnen worden.
2. De mensen die tot het armere deel van de bevolking in Afrika behoren een extra bron van inkomsten te bieden.

Doelgroep
Betrokken mensen met interesse in andere culturen en met de wens die van binnenuit te leren kennen.

Openstaande vacatures
In Ghana of Kameroen zijn vele mogelijkheden waaronder:
-Seksuele voorlichting geven aan jongeren
-Werken in een medische kliniek
-Opzetten en coördineren van een Pro Poor Tourism Project.
-Begeleiden van kinderen met leerproblemen en het opzetten van programma’s voor deze doelgroep.
-Sportlessen geven op scholen of bij sportclubs.
-Activiteiten organiseren voor dove kinderen op een doveninternaat.
-Meelopen en het maken van programma’s en reportages bij een lokaal radiostation.
-Assisteren van een schooltuinenproject op een lagere school.
-Werken op een uitgebreide fysiotherapieafdeling van een regionaal ziekenhuis.
-Werken in een eyeclinic
Voor meer informatie kijk op www.ontmoetafrika.nl of vraag een verslag op via info@ontmoetafrika.nl
Er is ook de mogelijkheid een stage voor Ontmoet Afrika binnen Nederland te doen. Het gaat dan om de marketing en PR voor ons ecotoerisme project.


Contactgegevens

(postadres) Snaarmanslaan 37
1815 SC Alkmaar
E: info@ontmoetafrika.nl
T: 072 7850713
06 53846849
W: www.ontmoetafrika.nl

Back To Top