skip to Main Content

Eske Scavenius

Jij maakt het verschil, inspiratie en leiderschap voor the next generation

Interview
Eske Scavenius, student Business Economics aan de UvA. Hij was fulltime bestuurslid van AIESEC Amsterdam en studeerde aan Fundaçao Getulio Vargas in São Paulo, Brazilië. 

“Maak jezelf, waar mogelijk, onderdeel van de oplossing.” 

We krijgen steeds meer te maken met grote uitdagingen, zie bijvoorbeeld de globalisering. Dit vraagt niet alleen om een nieuwe manier van denken en doen, maar ook om nieuwe vormen van leiderschap. Samen met Patrice van Riemsdijk schreef Eske het boek ‘Jij maakt het verschil, inspiratie & leiderschap voor the next generation’.

 
Wat versta jij onder duurzaamheid?
“Duurzaamheid betekent dat je bij alles wat je doet bewust bent van de eventuele negatieve effecten op de omgeving en dat je die zo ver mogelijk minimaliseert. Om een voorbeeld uit de praktijk te noemen: ik zal nooit gaan werken voor een bedrijf dat niet duurzaam is. Voor mij is duurzaamheid vanzelfsprekend.”

Je boek heeft alles te maken met duurzaamheid, was dit van te voren ook de opzet?
“Nee, gaandeweg bleek dat alle geïnterviewden doordrongen zijn van het besef dat het fout gaat als we zo doorgaan. Er moet iets veranderen en die veranderingen hebben vooral betrekking op duurzaamheid.”

Hoe ziet het leiderschap voor the next generation er uit?
“Het gaat om leiderschap vanuit het bewustzijn dat alle actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereld met elkaar in verband staan. Als leider zou je moeten inzien dat ‘hun’ problemen, onze problemen zijn. Daarnaast moet je nieuwe verbindingen kunnen maken in de complexe probleemsituaties waar we mee geconfronteerd worden.
Het is een misvatting om te denken dat goed leiderschap te maken heeft met status. Het heeft veel meer te maken met dienstbaarheid. Daarmee bedoel ik dat het de taak van de leider is om andere mensen de mogelijkheid te geven om te stralen. Hij of zij zorgt ervoor dat een team het beste uit zichzelf kan halen. Door dit proces te faciliteren help je anderen excelleren. Dát is waar leiderschap om draait.”

Tex Gunning, een van de leiders die aan het woord komt in het boek verwoordt het als volgt: “Het gaat niet om jou als leider, maar dat je een collectieve wijsheid in de groep opbouwt. […] Daartoe moet je verbondenheid scheppen en gemeenschappelijke inzichten laten ontstaan.”

Vormen bedrijven de meest invloedrijke en bepalende factor in de ontwikkeling van duurzaamheid?
“Ja, bedrijven produceren wat wij consumeren. Bedrijven zouden bijvoorbeeld het initiatief moeten nemen om productieprocessen anders te laten verlopen. Het is moeilijk om het consumptiepatroon van mensen te veranderen. Neem het vliegen: de meesten geven hun vliegvakanties niet op omdat het vliegtuig zo vervuilend is.
Ook de politiek speelt een belangrijke rol, maar naar mijn mening pakken zij het nog te weinig op. Wat het lastig maakt, is dat vernieuwingen breed gedragen moeten worden door de consumenten. Hierin zie ik de taak en de uitdaging voor toekomstige leiders.”

Komen bedrijven in de toekomst nog onder duurzaamheid uit?
“Als leider geef je richting aan een organisatie. Dat doe je door een groep mensen te verenigen en door een duidelijk gedeeld doel te hebben. Dit doel heeft uiteraard alles te maken met je visie als leider. Wil je als bedrijf blijven voortbestaan dan zal dat een langetermijnvisie moeten zijn met een duurzame basis. De mensen moeten het bedrijf zien in relatie tot de rest van de wereld. Dat is de toekomst. Ik denk dat we er niet meer onderuit komen.”

Kun je kort samenvatten wat de belangrijkste ingrediënten zijn van duurzaam leiderschap?
“Ten eerste: durf. Je moet het lef hebben om op te staan en je eigen visie op de toekomst te delen met anderen.
Ten tweede: bewustzijn. Je moet inzicht hebben in de invloeden van de organisatie op de omgeving en de gevolgen daarvan.”

Is er iets dat je studenten met leiderschapsambities wilt meegeven?
“Het gaat er vooral om dát je iets doet en dat je anderen mee weet te nemen in jouw overtuigingen. Daarnaast is het belangrijk om je ideeën te toetsen bij anderen. Het schrijven van het boek was voor mij een middel om dit in praktijk te brengen. Maak jezelf, waar mogelijk, onderdeel van de oplossing. Zie jouw kansen en sta er open voor. “

Een van de inspiratiebronnen van Eske: www.ted.com

Jij maakt het verschil – Inspiratie & leiderschap voor the next generation” van Eske Scavenius en Patrice van Riemsdijk is uitgegeven door Nieuw Amsterdam. Het boek kost €17.50 en is te koop in boekwinkels en webshops als Bol.com en managementboek.nl.

Back To Top