skip to Main Content

Sustainable Tourism

Irene Moed dóet er iets mee!

 

Naam: Irene Moed
Opleiding: ITMC – International Tourism Management and Consultancy . NHTV Internationale Hogeschool Breda
Leeftijd: 23

 

 

Als onderdeel van haar specialisatie op de NHTV volgt Irene, vierdejaars studente ITMC, het vak Sustainable Tourism. Duurzaamheid is een bewuste keuze. Irene: ‘Dat zou het voor meer mensen moeten zijn. Naar mijn idee heeft iedereen er wel een beeld bij maar ze realiseren zich niet dat ze er ook iets mee zouden moeten doen.’

 

Klimaatverandering

Het eerst waar Irene aan denkt bij het woord duurzaamheid is klimaatverandering. Irene: ‘De klimaatverandering heeft sinds kort gelukkig invloed op de guidelines die de toeristische sector vast legt voor het duurzaam ontwikkelen van hun producten. Dat is bijvoorbeeld te zien bij de low-cost-airlines die nu in opkomst zijn. Voorheen mochten ze zo veel vluchten aanbieden als ze konden. Tegenwoordig krijgen veel van deze airlines een limit opgelegd omdat de vele vluchten te vervuilend zijn. Dit vind ik een goede ontwikkeling’.

 

Hainan

Duurzaamheid en klimaatverandering gaan dus hand in hand. Dat dit een mondiale kwestie is illustreert Irene aan de hand van de case study waar ze momenteel mee bezig is. Irene: ‘Hainan is een tropisch eindland in het zuiden van China. In China wordt alles van boven af geregeld, de Chinese overheid heeft het heft in handen en is momenteel plannen aan het maken voor het ontwikkelen van massatoerisme. De lokale bevolking staat hier heel anders tegen over, maar hen wordt niets gevraagd. Daarbij is ook nog de vraag of het gebied zelf eigenlijk wel massatoerisme aan kan. Een studiegenoot is er vorig jaar geweest en zag met eigen ogen de snelle ontwikkelingen in de toeristische sector en de problemen die dit met zich meebrengt voor de lokale bevolking en de natuur. We hebben hier duidelijk te maken met tegenstrijdige belangen. Om de juiste guidelines op te stellen moeten we kijken wat de Chinese autoriteiten onder duurzame ontwikkeling verstaan aangezien zij daar een heel ander beeld van hebben. Pas dan kunnen er plannen gemaakt worden voor duurzaam toerisme; we moeten dus een middenweg zien te vinden.’

 

Bewust kiezen

voor duurzaamheid. Dat is wat de boventoon voert in het verhaal van Irene en dat geldt zowel voor de lokale bevolking, als voor toeristen, als voor de overheid. Maar betekent dit dan ook dat wij in Nederland onze levenstandaard zouden moeten aanpassen? Irene: ‘Ik vind van wel en ben er van overtuigd dat we er niet ongelukkiger van zullen worden. Kijk bijvoorbeeld al naar ons hoge water- en het energiegebruik van overbodige producten. Een duurzaam leven naar westerse maatstaven moet mogelijk zijn, wij zouden zonder moeite minder luxe kunnen leven, door onze luxe levensstandaard wat te verlagen. Wat dat betreft kunnen wij nog wel iets leren van de mensen die het met minder moeten doen en toch gelukkig zijn. Als toerist wil je bijvoorbeeld op reis kunnen blijven gaan. Maar begin je reis dan goed door in Nederland te kiezen voor een duurzaam reisbureau! Dat is een mooie start om duurzaam(er) op vakantie te gaan.’

 

Back To Top