skip to Main Content

Symbiose als echte duurzaamheid

Er is grondige kennis nodig van de lokale situatie in ontwikkelingslanden, menen Julia Quaedvlieg en Jochem Bokhorst

Gelukkig doen steeds meer bedrijven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dachten sommigen nog dat het een hype was, het tegendeel blijkt waar. Zelfs een kredietcrisis lijkt moderne ondernemers niet van het groene pad af te kunnen slaan, zoals blijkt uit een rondvraag die MVO Nederland onlangs hield onder verschillende brancheorganisaties en MVO-koplopers. Die groene kleur die staat ons wel aan. Maar duurzaamheid gaat over meer dan groen.

Naast milieu (planet) en winst (profit) neemt ook de sociale kant (people) een belangrijke plek in. Daar waar de planet-kant, onder invloed van Al Gore, en overigens zeer terecht, steeds meer gemeengoed begint te worden, blijft de people-kant vaak wat achter. Deze zijde van de bekende duurzaamheidsdriehoek valt onder te verdelen in een intern gedeelte en een extern gedeelte: intern waar het de werknemers betreft en extern waar het gaat om de lokale omgeving. Op het interne vlak wordt steeds meer progressie geboekt, denk bijvoorbeeld aan verbetering van arbeidsomstandigheden en interne betrokkenheid van werknemers bij duurzaamheid. Maar het externe gedeelte is lastiger, en minstens net zo belangrijk, zeker wanneer de onderneming actief is in ontwikkelingslanden.

De lokale situatie in ontwikkelingslanden is doorgaans complexer dan in het Westen, waardoor de activiteiten van Westerse ondernemingen meer impact hebben, soms zonder dat je het door hebt. Een goed voorbeeld zijn de klimaatbossen die nu in veel ontwikkelingslanden worden aangelegd om onze CO2-uitstoot te compenseren. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met de visie en gevoelens van lokale bewoners, kan dat tot grote problemen leiden, zoals een Nederlandse klimaatcompensatie-organisatie in 2007 ondervond. De lokale boeren in Oeganda waren niet blij met de komst van dit ‘klimaatbos’ en betwistten de grondrechten, waarna ze illegaal vele hectares van dit bos omkapten. Een groot verlies voor de compensatie-organisatie dus, terwijl het met goed onderzoek vooraf waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden, of op z’n minst tijdig rekening mee zou kunnen worden gehouden.

Om te voorkomen dat ondernemers dergelijke problemen zelf krijgen, is grondige kennis nodig van die omgeving. Met de juiste kennis over de feitelijke situatie, de lokale ontwikkelingen, gevoeligheden en de visies van alle mogelijke stakeholders, kunnen ondernemers voor een groot gedeelte voorkomen dat ze een negatieve impact hebben op de lokale omgeving.

Sterker nog: wie hier op de juiste manier op weet in te haken, kan zelfs een wederzijds voordelige situatie creëren, zowel voor het bedrijf als voor de omgeving. Een symbiose, zoals dat in de natuur ook zo vaak voorkomt. Dat is pas écht groen!

Julia Quaedvlieg en Jochem Bokhorst zijn onderzoekers bij Symbeyond Research Group (www.symbeyond.org).

Back To Top