skip to Main Content

Fundraising, Grantmaking & Sponsoring

Minor in Zwolle. Werken voor het goede doel

Instituut: Chr Hogeschool Windesheim Zwolle ism VU (faculteit Filantropische Studies).
Periode: Zowel eerste als tweede semester

Voor wie:
Voor studenten die ‘bol staan’ van motivatie om in deze sector te willen werken en die dus graag deze minor willen volgen – geen overige instapeis – neem bij belangstelling tijdig contact op. Een tweede vervolgminor staat alleen open voor studenten die de eerste met glans hebben doorlopen.

Beschrijving:
Door een terugtredende overheid en recent de kredietcrisis zijn veel organisaties gedwongen op zoek te gaan naar andere inkomstenbronnen. Tegelijkertijd is er een duidelijke trend waarneembaar dat bedrijven een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Schijnbaar twee uitersten: het zakelijke, snelle bedrijfsleven en de ‘softe’ goede doelenorganisaties.

In ‘Werken voor het goede doel’ doen studenten bij Windesheim – als eerste hbo-instelling in Nederland – kennis en vaardigheden op voor het werken in deze boeiende wereld. Ook werken studenten samen aan projecten voor bv. een vermogensfonds, een fondsenwervende instelling of een BVO.

Ondersteunende colleges o.a.: (Inleiding) Filantropie, Financiën, Recht, Communicatie, Charitymarketing. Ook leer je praktische vaardigheden zoals een projectaanvraag schrijven en een marketing-campagne ontwerpen met bijbehorende marketingcommunicatiemiddelen. De ‘goede doelensector’ volgt deze minor met grote belangstelling. Diverse gerenommeerde gastdocenten verlenen hun medewerking. Windesheim streeft naar officiële certificering door de sector voor studenten die beide minoren met goed resultaat hebben gevolgd.

Quote:
Marieke: ‘Ik wil graag meer leren over fondsenwerving en sponsoring, aangezien het daar in mijn opleiding aan ontbreekt… pluspunt zijn de hoorcolleges en de diversiteit ervan. Het is interessant en leerzaam om te leren van goede professionals uit het werkveld.’

Contact:
Bert Sleijster, aj.sleijster[at]windesheim.nl, 038 – 469 99 82.

Voor meer informatie, zie de volgende slideshow: Fundraising, Grantmaking & Sponsering.

Back To Top