skip to Main Content

Stichting Projecten Zuid-Afrika

Werk met kinderen in Zuid-Afrika

Soorten projecten
Onderwijsprojecten in drie programma’s: buitenschoolse opvang, sponsoring van kinderen op kleuter- en basisscholen, studiefinanciering. Doelgroep: kinderen en jongeren in townships in Zuid-Afrika.

Hoe en Wat
Particulier Initiatief dat samen met partners lokale projecten, organisaties
en scholen in Zuid-Afrika ondersteunt. 
De pijlers van ons beleid zijn empowerment, ownership, transparantie en
samenwerking met anderen.
Wij rekenen ook het geven van voorlichting en informatie tot onze taak. Op
onze website zijn o.a. de Faire Wijnlijst over duurzaam (mens- en
milieuvriendelijk) geproduceerde wijn uit Zuid-Afrika. 
En het document Stage, Studie, Uitwisseling en Vrijwilligerswerk (links naar
websites van vrijwilligersorganisaties, informatie over wonen en werken in
 Zuid-Afrika): te vinden. SPZA is erkend door de
belastingdienst en door het CBF. 
Iedereen werkt pro deo, vergoedingen zijn statutair uitgesloten.

Doelgroep
Kinderen en jongeren in townships in Zuid-Afrika.

Openstaande vacatures
Stages: wij bieden zelf geen stages maar verwijzen naar de informatie op onze website.
Afstudeeronderzoek: wij hebben enkele malen onze medewerking verleend aan afstudeeronderzoek.
Vrijwilligersvacatures: zijn in beperkte mate beschikbaar.

Verder
Als vrijwilligersorganisatie kunnen wij studenten geen enkele bezoldiging of vergoeding bieden.

Contactgegevens:
Zandstroom A6,
9697 NW Blijham
T:    084-7352214
E:    info@spza.org
W:    www.spza.org

Back To Top