skip to Main Content

De carrière van Kristel Verhoef

Verantwoorde beleggingen bij SNS Asset Management

Kristel Verhoef (26) werkt als “Environmental Social and Governance Research Analist” bij SNS Asset Management. Kristel studeerde Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor ze met haar huidige functie begon liep verschillende stages: drie maanden op de redactie van studentenmagazine VOX, vijf maanden bij de afdeling milieu & water van Buitenlandse Zaken en negen maanden bij SNS AM Waterfonds.
 
Hoi Kristel, je werkt bij de SNS. Wat heeft die bank met duurzaamheid te maken?
Op het eerste gezicht natuurlijk niet zoveel. SNS Asset Management (SNS AM) is de verantwoorde vermogensbeheerder van SNS Reaal. SNS AM beheert een vermogen van ongeveer 23 miljard euro. Dit geld is afkomstig van diverse institutionele beleggers: pensioenfondsen, verzekeraars, banken, maatschappelijke organisaties, stichtingen, charitatieve en religieuze instellingen. Het vermogen wordt belegd of geïnvesteerd in landen en bedrijven met de bedoeling winst te maken.

Waar het duurzame of zoals ze het hier liever noemen verantwoorde om de hoek komt kijken is in de keuze van beleggingen. Grote beleggers die willen beleggen in wapenfabrikanten, bedrijven die het niet zo nauw nemen met mensenrechten en schendingen op milieugebied, kunnen niet terecht bij SNS AM. Aan al onze investeringen liggen de Fundamentele Beleidsuitgangspunten ten grondslag; ethische, sociale en milieucriteria op basis waarvan landen en bedrijven van investering worden uitgesloten bij betrokkenheid bij ernstige schendingen van mensen- en arbeidsrechten, bij ernstige vormen van milieuvervuiling, bij overtreding van algemeen geaccepteerde ethische principes dan wel bij de productie of ontwikkeling van controversiële wapens. Onze klanten kiezen bewust voor dit verantwoorde karakter. Zo ook bijvoorbeeld de ASN Bank, een van de meest principiële onder de verantwoorde banken.

Ik werk binnen een team van tien zogenaamde Environmental Social and Governance (ESG)-analisten, die landen en bedrijven toetsen aan de Fundamentele Beleidsuitgangspunten en additioneel voor diverse klanten en producten striktere ESG-investeringsstrategieën toepassen.

Hoe kom je hier terecht? Je studie en je baan lijken niet echt op elkaar aan te sluiten…
Helemaal waar. Ik had zelf ook nooit verwacht dat ik na mijn studie bij een bank terecht zou komen. Ik heb me in de laatste jaren van mijn studie vooral gericht op de relatie tussen milieu en ontwikkeling. Ook mijn eindonderzoek in de Braziliaanse Amazone richtte zich op die relatie. Toen ik daarna wat werkervaring op wilde doen was de milieu- en waterafdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een logische keuze.

Vanuit die stage rolde ik via via in een werkervaringsplek bij SNS AM. Dat was toen nog op een andere afdeling, voor een sociaal investeringsfonds dat zich richtte op watergerelateerde projecten en ondernemingen in ontwikkelingslanden. In deze functie had ik al regelmatig contact met mijn huidige afdeling en toen hier een vacature ontstond was het vrij snel geregeld.

Niet bewust naar toegewerkt dus, maar wel erg leuk. Juist omdat niet iedereen uit de sociale hoek komt, heeft je inbreng waarde. Ik heb genoeg conferenties en vergaderingen gezien waarbij iedereen het bij voorbaat al met elkaar eens was, maar waar men desondanks toch uren ging discussiëren, om vervolgens geen besluit te nemen. Niks voor mij. Ik heb liever wat meer actie en hoewel het kantoorwerk is, hoef ik me nooit te vervelen. Het tempo ligt behoorlijk hoog en ook knopen worden wat makkelijker doorgehakt dan in de niet-commerciële sector naar mijn idee.

Wat doe je zoal op een gemiddelde werkdag?
Dat hangt nogal af van de dag. Er zijn dagen dat ik op basis van bedrijfsinformatie, ingekochte data en NGO-rapporten bedrijven onderzoek op conformiteit met onze Fundamentele Beleidsuitgangspunten. Bij genoeg bewezen schendingen adviseer ik aan onze directeuren het bedrijf uit te sluiten van investeringen. Wanneer een bedrijf heel goed presteert op ESG-gebied, is het geschikt voor onze meest duurzame fondsen, of die van de ASN Bank.

Daarnaast houd ik me bezig met stemmen op aandeelhoudersvergaderingen conform onze Fundamentele Beleidsuitgangspunten. Om dit allemaal goed te laten verlopen ben ik vaak druk met allerlei meetings, mails en telefoontjes en zorg ik dat de werkzaamheden van alle betrokken partijen goed op elkaar aansluiten.

Tot slot zijn er nog een aantal werkzaamheden waarbij ik wat dieper de inhoud induik. Zo heb ik bijvoorbeeld samen met een collega een onderzoekskader ontwikkeld waarmee we mijnbouwbedrijven beter kunnen beoordelen. Datzelfde ga ik nu doen voor bedrijven die (onderdelen van) wapens produceren. Voor onze Development Investment afdeling zoek ik voor een op Afrika gericht potentieel nieuw product uit aan welke ESG-criteria het zou moeten voldoen.

Bedenk daar nog wat adhoc klussen, conferenties en vergaderingen bij en dan heb je wel een aardig idee wat ik zoal doe.

Komt de kennis en ervaring uit je studie nog van pas in je huidige baan?
Zeker wel. Het meest direct komt deze informatie van pas bij opdrachten die ik doe voor onze Development Investment afdeling. Deze afdeling richt zich op ontwikkelingslanden en  ontwikkelt en beheert producten die commercieel zijn ingestoken, maar ook een grote sociale impact hebben, zoals microfinancieringsfondsen. Ik kijk naar de invloed van een dergelijk product op het leven van mensen en hun leefomgeving en leg een relatie tussen de lokale, nationale en international context. Typisch materiaal voor een student ontwikkelingsstudies.

Bij de bedrijfs-en-sector onderzoeken komen de echte armoedebestrijdingvraagstukken veel minder terug. Toch put ik ook hier uit de kennis die ik tijdens mijn studie heb opgedaan over bijvoorbeeld mensenrechten, corruptie en milieuvervuiling. En ik leer voortdurend bij, want om een bedrijf goed te kunnen analyseren is vaak diepgaande kennis van de ethische, sociale en milieurisico’s per bedrijfstak nodig en die specifieke studiestof krijg je niet in de collegebanken.

En hoe gaat het nu verder met Kristel?
Dat weet ik nog niet. Werken op de grens van commercieel en sociaal bevalt, maar minder kantoorwerk en meer veldwerk zou geen vervelende verandering zijn. In ieder geval moet ik het gevoel hebben dat ik met mijn werk niet alleen mijzelf help.

Heb je ter afsluiting nog tips voor studenten die zich oriënteren op hun carrière?
–    Denk ‘out of the box’, Je hoeft niet actief te zijn bij een milieuvereniging om bij te kunnen dragen aan een duurzame wereld. 
–    Leef: door werk-, reis en sociale ervaring op te doen leer je wat je wel en niet leuk vindt.
–    Leer: ben niet bang fouten te maken, maak er een hobby van je zwakke kanten te (er)kennen en probeer die te verbeteren.
–    Geniet: Bezuinig niet op je sociale leven. Zonde van al het plezier dat je laat schieten en bovendien kunnen juist die leuke momenten met je (nieuw opgedane) contacten tot nieuwe mogelijkheden in je carrière leiden.
–    Heb geduld met je zelf.

Back To Top