skip to Main Content

21 minuten onderzoek over klimaatverandering

Don duikt in de resultaten

Interessant… ik heb de resultaten van het 21 minuten onderzoek onder de Nederlandse bevolking gelezen!

Wat mij als jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling voornamelijk interesseert, zijn de resultaten over klimaatverandering en jongeren.

Wist je dat:

• Mensen werkzaam in de landbouw, visserij en transport relatief vaker denken dat klimaatverandering niet door de mens komt?

• Sectoren die relatief veel CO2 uitstoten vaker van mening zijn dat de mens klimaatverandering niet beïnvloedt?

• Mensen in het onderwijs en dienstverlenende sectoren over het algemeen denken dat klimaatverandering wél door de mens komt?

• Nederlanders klimaatverandering en milieuproblemen als een van de grootste zorgen voor volgende generaties zien?

• Als de Nederlander gevraagd wordt wat de grootste zorg is voor de volgende generatie, milieu en klimaat respectievelijk op de 4de en 6de plaats staan?

• Jongeren zich nóg meer zorgen om het klimaatprobleem maken? Van hen plaatst 26% het klimaatprobleem in de top-3 van grootste zorgen voor de volgende generatie.

• Klimaatverandering op de derde plek staat wat betreft wereldproblemen waarover men zich zorgen maakt voor Nederland?

• Bijna een kwart van de Nederlanders verwacht dat Nederland serieus last krijgt van klimaatverandering binnen 5 jaar?

• Van de mensen die zich zorgen maken over klimaatverandering, de meerderheid denkt dat Nederland over 5 tot 20 jaar serieus last zal krijgen van klimaatverandering?

• Van degenen die klimaatverandering beschouwen als een groot probleem voor de wereld, driekwart denkt dat het verschijnsel door invloed van de mens is ontstaan?

• Vooral jongeren en hoogopgeleiden vinden dat de mens klimaatverandering beïnvloedt?

• Dat ouderen klimaatverandering relatief vaker dan jongeren als natuurverschijnsel beschouwen?

• De burger vindt dat de overheid groene energie moet stimuleren en strengere regels moet opstellen?

• De burger meer stimulans wil voor groene energie en strengere regels? Er is beperkt draagvlak voor maatregelen die de burger in de portemonnee raken.

• Duurzaam nog te duur gevonden wordt?

• De prijs is de belangrijkste barrière voor jongeren om duurzamer te leven?

• Voor ouderen vooral een gebrek aan informatie een barrière is om duurzamer te leven?

• De burger vooral makkelijke maatregelen, die zich snel terugverdienen verkiest?

• Men vooral maatregelen neemt die zich terugbetalen via de energierekening?

• Ouderen relatief meer milieuvriendelijke maatregelen nemen?

• De meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat Nederland zelf door moet gaan met investeren in het klimaat, zelfs als China niets zou doen?

Zie voor meer resultaten: www.21minuten.nl.

Wat is jouw mening over jongeren en klimaatverandering? Ik hoor ‘m graag op www.dongerritsen.com! Hij zal gebruikt worden in de Nederlandse regeringsdelegatie naar de VN klimaattop in Kopenhagen.

Back To Top