skip to Main Content

Op weg naar Kopenhagen: Sofie Faes

Nu een scholentour, straks naar de klimaattop

In december vindt in Kopenhagen de VN-klimaattop plaats die moet leiden tot een krachtige opvolger van het Kyoto-protocol. De komende maanden besteedt duurzamestudent.nl aandacht aan studenten die naar die top in Kopenhagen gaan. Deze bijdrage komt van Sofie Faes (21), net afgestudeerd als docent biologie.

Leuk dat je naar de klimaatconferentie Kopenhagen gaat! Hoe heb je dat geregeld? Via een organisatie?
Ik ga met de Jongeren Kopenhagen Coalitie, een samenwerkingsverband van 15 jongerenorganisaties die samen aandacht vragen voor de klimaattop in Kopenhagen. Op onze website komen jongeren bijeen om zich samen sterk te maken voor een goed klimaat akkoord. Vanuit deze Jongeren Kopenhagen Coalitie organiseer ik een scholentour over klimaatverandering. Als actieve vrijwilliger ga ik samen met 19 andere jongeren een week naar Kopenhagen.

Wat ga je daar doen?
Veel activiteiten worden in korte tijd bedacht en gerealiseerd dus er is nog geen programma bekend. Samen met jongeren uit andere landen laten we de politici weten dat ze over onze toekomst gaan beslissen en dat wij het belangrijk vinden dat dat een leefbare toekomst wordt.

Klinkt interessant… Hoe bereid jij je hierop voor?
Omdat ik gastlessen geef over klimaatverandering praat ik met veel jonge mensen over dit thema. Ik wil er achter komen wat zij vinden van het klimaatprobleem en welke oplossingen zij aandragen. Op onze website wisselen jongeren ideeën met elkaar uit over hoe je zelf CO2 kunt besparen maar ook hoe we druk kunnen uitoefenen op politici, al die ideeën werken inspirerend.

Wat lijkt jou de ideale uitkomst van de klimaatconferentie?
Dat alle landen afspraken maken over CO2 reductie en dat alle rijke landen zich vastleggen op minstens 30% minder CO2 in 2020. Ook moeten er concrete afspraken en toezeggingen gedaan worden over het financieel ondersteunen van arme landen in hun ontwikkeling naar een duurzame economie.

En heb je daar iets van invloed op of kom je toch vooral als toeschouwer?
We hebben toegang tot het conferentie-gebouw en lopen dus echt de onderhandelaars tegen het lijf. We hebben niet echt invloed op de inhoudelijke tekst maar we kunnen wel de politieke leiders raken met onze duidelijke boodschap. Het is onze toekomst – verpest die niet!

Terug in het hier & nu: heb je een “duurzame” levensstijl? En wat houdt dat dan in?
Bij alle dingen die ik doe denk ik na over wat voor invloed dit heeft op mens en natuur in Nederland, de rest van de wereld en in de toekomst. Dit lijkt erg vermoeiend maar dat is het voor mij helemaal niet. We leven op een prachtige aarde en hier moeten we volop van genieten! Ik kan alleen niet van iets genieten als ik weet dat die activiteit nadelige gevolgen heeft voor anderen. Om wat voorbeelden te noemen: ik eet groenten van het seizoen, ik eet bijna nooit vlees, ga altijd op de fiets of met het openbaar vervoer, ik douche binnen 4 minuten, ik ga niet met het vliegtuig op vakantie (ook al moet ik naar Istanbul…) en ik heb ledlampen.

Tot slot, niet iedereen hoeft zijn levensstijl drastisch aan te passen. Voor iedereen zijn er wel manieren waarop je duurzamer kunt leven op een manier die binnen je eigen levensstijl past.

Komen duurzame thema’s als klimaat, materialen, eerlijke economie etc. ook terug in je studie?
Als docent werk ik met jongeren en komen deze thema’s natuurlijk terug. Er zijn veel verschillende meningen en visies en voor mij hoort het ook bij duurzaamheid om hier samen over te praten en samen naar oplossingen te zoeken. Vanuit de biologie weet ik vooral veel over de ecologische invalshoek van duurzaamheid. Doordat ik de minor Global Development Issues heb gedaan ben ik ook meer thuis geworden in de economische en sociale invalshoeken van duurzaamheid.

Kopenhagen is wel koud in de winter. Wat zou volgens jou een relaxtere locatie zijn voor zo’n conferentie?
Het is belangrijk dat het elke keer in een ander werelddeel plaatsvindt zodat niet steeds dezelfde landen ver hoeven te reizen. Het is dan wel goed om een centraal gelegen plaats te kiezen zodat niet iedereen met het vliegtuig hoeft te komen. Iets meer naar het midden van Europa zou dus beter zijn.

Heb je nog wat tips & links voor ons – ter inspiratie of voor meer info?
Natuurlijk ga je kijken op www.kopenhagenactnow.nl !

Kom ook naar het nationale klimaatevent op 12 december: www.beattheheat.nl

Back To Top