skip to Main Content

Op weg naar Kopenhagen: Job van den Assem

Mediaman voor Young Friends of the Earth Europe

In december vindt in Kopenhagen de VN-klimaattop plaats, die moet leiden tot een krachtige opvolger van het Kyoto-protocol. De komende maanden besteedt duurzamestudent.nl aandacht aan studenten die naar die top in Kopenhagen gaan. Deze bijdrage komt van Job van den Assem (26), werkzaam bij Jongeren Milieu Actief als achterban- en communicatiemedewerker.

Leuk dat je naar de klimaatconferentie Kopenhagen gaat! Hoe regel je dat?
Ik ga naar Kopenhagen met een team jongeren vanuit heel Europa. Deze jongeren gaan met het Europese netwerk Young Friends of the Earth Europe.

Wat ga je daar doen?
Persoonlijk zal ik me bezig houden met al het mediawerk dat we vanuit ons team zullen doen, o.a. acties en lobby-gesprekken. Samen met een klein team beheren wij Facebook pagina’s, twitteren en bloggen we, schrijven persberichten en vallen journalisten lastig om ons verhaal over te brengen. Alles om de wereld en hun leiders te laten zien dat de jongeren van binnen uit mee kijken en iedere stap zullen volgen.

Klinkt interessant… Hoe bereid jij je hierop voor?
Met Young Friends of the Earth zijn we al een aantal keer naar de voorbereidende vergaderingen geweest, zo waren we in Bonn en is een aantal van ons naar de Intersessional in Barcelona gegaan. Daar leggen we contacten en bereiden we ons inhoudelijk voor op de gote “BANG” van december.

Wat lijkt jou de ideale uitkomst van de klimaatconferentie?
Een ideale uitkomst van de conferentie zou zijn dat de wereld onderkent dat er een klimaatcrisis op hand is die, ongeacht de financiele kosten en baten, opgelost moet worden. Oplossingen zijn: dat geindustraliseerde landen in 2020 40% CO2 gereduceerd hebben, in plaats van de schamele 20% die Europa (als koploper) nu zegt te willen reduceren. En dat er in 2050 er 90% CO2 gereduceerd zal zijn ten opzichte van het niveau van 1990. Deze reducties moeten in eigen land plaats vinden en kunnen niet worden afgekocht in het buitenland. Er moet een klimaatfonds komen (dat niet beheerd wordt door de Wereldbank) waarmee jaarlijks 110 miljard euro beschikbaar wordt gesteld voor adaptatie en mitigatie van de gevolgen van klimaatverandering in ontwikkelingslanden.

En heb je daar iets van invloed op? Of kom je toch vooral als toeschouwer?
Jongeren hebben een belangrijke rol op deze conferentie, hun taak als toeschouwer is de belangrijkste en meest invloedrijke methode om de onderhandelingen te laten verschuiven. Onderhandelaars zijn vatbaar voor de ‘toekomstige generaties’ en hopelijk kunnen wij hen stil laten staan bij de vraag: “gaan deze onderhandeling alleen over geld, of ook over de instandhouding van de biodiversiteit en de mens en haar toekomstige generaties”

Terug in het hier & nu: heb je een “duurzame” levensstijl? En wat is dat dan?
In het westen is het zeer moeilijk om een duurzame levenstijl te hebben. Toch probeer ik mijn steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving. Ik eet vegetarisch en vaak biologisch. Reis met de trein en bus door Europa, koop tweedehands kleding, doe geen onnodige aankopen en geniet van de dingen die ik wel doe, d.w.z. dat ik me niet schuldig ga zitten voelen over dingen die niet helemaal verantwoord zijn!


Kopenhagen is wel koud in de winter. Wat zou volgens jou een relaxtere locatie zijn voor zo’n conferentie?
Wat is er niet relaxed aan kou? los van het feit dat de conferentie veel energie gaat kosten (misschien moeten we vragen of delegaties een warme trui meenemen, zodat de verwarming een graadje kouder kan) maar verder moeten we echt genieten van alle mooie winters die we hebben!

Heb je nog wat tips & links voor ons – ter inspiratie of voor meer info?
Er zijn heel veel links die ik kan geven maar deze link is van groot belang om te zien:
http://www.youtube.com/watch?v=uZsDliXzyAY

Back To Top