skip to Main Content

Op weg naar Kopenhagen: Irma Arts

Van Nijmegen naar Kopenhagen

In december vindt in Kopenhagen de VN-klimaattop plaats, die moet leiden tot een krachtige opvolger van het Kyoto-protocol. Op duurzamestudent.nl/kopenhagen schenken we aandacht aan studenten die naar die top in Kopenhagen gaan, met interviews en live-updates. Deze bijdrage komt van Irma Arts (21), net klaar met haar bachelor biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ik ga met de Jongeren Kopenhagen Coalitie (JKC) naar Kopenhagen. Ze zochten eind augustus een aantal jongeren die zich actief met de klimaatconferentie wilden bezighouden en vooral de Nederlandse jongeren wilden mobiliseren om aan de digitale klimaatbeweging van de JKC deel te nemen. We willen graag dat zo veel mogelijk jongeren zich op onze website (www.kopenhagenactnow.nl) aanmelden om zo een signaal af te geven aan de politiek. Namelijk dat de Nederlandse jongeren nu toch echt een sterk klimaatakkoord willen. 

In Kopenhagen gaan we proberen als JKC acties te organiseren om de stem van de jonge generatie te laten horen: het is onze toekomst waarover gepraat wordt. En wij zien die graag zonder zeespiegelstijging, massale verdwijning van soorten, miljoenen mensen zonder water, extreme weersomstandigheden etcetera. Dus neem die stap en leg 40% emissie-reductie ten opzichte van 1990 vast als doelstelling voor 2020. Behalve acties hebben we ook de kans om met politici te praten. Er is nu al contact met de minister Cramer en de Nederlandse delegatie en in Kopenhagen zullen we dat contact intensiveren.

De ideale uitkomst lijkt mij dan ook een sterk akkoord (minstens 40% emissiereductie voor rijke landen, 110 miljard euro per jaar steun aan ontwikkelingslanden, voorkomen van boskap en aanpak van de vleesproductie). Maar vooral ook dat landen daadwerkelijk de afspraken gaan nakomen. Je kunt het nog zo mooi in een verdrag zetten, uiteindelijk moet elk land ook actie ondernemen. Ook hier in Nederland, wij komen nog lang niet aan de doelen die we ons gesteld hebben, dus daar zou veel meer aandacht voor moeten komen.

Zelf heb ik een duurzame levensstijl wel van huis uit meegekregen denk ik. Mijn ouders zijn vegetariërs, dus ik ook al mijn hele leven. Al het afval wordt gescheiden, de verwarming gaat niet te hoog. De was gaat niet in de droger maar wordt opgehangen en ga zo maar door. Ik probeer als student ook altijd op het milieu te letten en zo duurzaam mogelijk te leven. Spaarlampen, apparaten uit en niet op stand-by, verwarming zo laag mogelijk (zet m nooit boven de 18 graden), niet te veel water gebruiken, wassen op 30 graden en met volle machine (dus samen met huisgenoten wassen) enzovoorts. Wat betreft afvalscheiding zou ik nog wel meer kunnen doen, als is het op je studentenkamer toch wat moeilijker (waar moet je die composthoop kwijt). Maar dat kan altijd nog beter, soms is het ook zo veel gemakkelijker om het even niet te doen.

Ook binnen mijn mijn studie (biologie, milieu- en natuurwetenschappen) ben ik veel bezig met milieuvraagstukken. Daarbij is klimaatverandering natuurlijk een groot thema.

Een tip ter afsluiting: laat van je horen op www.kopenhagenactnow.nl. Je kunt inloggen met je hyves/facebook/twitteraccount, dus hoef je niet allerlei gegeven aan ons te geven en nieuwe wachtwoorden te verzinnen enzo. Behalve dat je lid kunt worden van de digitale beweging kun je ook allerlei ideeën op de site zetten waarmee klimaatverandering kan worden tegengegaan, de politiek onder druk gezet kan worden of meer jongeren bij het klimaat betrokken kunnen worden. Aan al die ideeën kun je dan ook weer je steun geven.

Back To Top