skip to Main Content

Op weg naar Kopenhagen: Pablo Moleman

Student biologie en FairClimate Klimaatambassadeur

Op duurzamestudent.nl/kopenhagen schenken we aandacht aan studenten die naar de klimaattop in Kopenhagen gaan, met interviews en live-updates. Deze bijdrage komt van Pablo Moleman (21), student Biologie aan de VU, Amsterdam.

Leuk dat je naar de klimaatconferentie Kopenhagen gaat! Hoe heb je dat geregeld? Via een organisatie?
Ik ben ‘Klimaatambassadeur’ voor ICCO FairClimate. Klinkt vast supergewichtig; het is in ieder geval erg leuk. Het houdt in dat ik, samen met nog drie andere jongeren, de campagne van ICCO in de aanloop naar (en tijdens) Kopenhagen een gezicht ga geven. In het wandelend woud van milieu-organisaties dat naar Kopenhagen komt, is ICCO misschien een buitenbeentje, want het is eigenlijk een ontwikkelingsorganisatie. De onderwerpen klimaatverandering en ontwikkeling hebben echter heel veel met elkaar te maken en FairClimate – de naam zegt het al – is voor een faire verdeling van de klimaatlast. Het mag niet zo zijn dat de ontwikkelingslanden de prijs betalen voor een mondiaal probleem dat grotendeels door de rijke landen is veroorzaakt. Wij besteden dus extra veel aandacht aan de klimaatproblematiek juist in die landen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we ons verder niet bezighouden met de andere kanten van het onderwerp klimaatverandering.

Wat ga je daar doen?
Om te beginnen doen we mee aan de acties en demonstraties die al georganiseerd worden door Aprodev (een grote groep organisaties waar ICCO deel van uitmaakt). Maar daarnaast hebben we ook nog een eigen project, gericht op kinderen. Op 30 november is er in Den Haag een Kinderklimaattop, waar kinderen uit heel het land het over klimaatverandering zullen hebben. Aan het eind van de dag komt ook Minister Cramer (van milieu) met de kinderen praten en zullen zij haar een aantal tips/adviezen geven. Wij werken mee aan die top en zullen o.a. een workshop verzorgen over ontwikkelingslanden. Maar we gaan vanuit Kopenhagen ook d.m.v. film terugkoppelen naar de kinderen in Nederland of er naar hun wensen geluisterd wordt door de politici. We worden een soort verslaggevers eigenlijk.

Klinkt interessant… Hoe bereid jij je hierop voor?
We zijn op het moment vooral druk met de voorbereidingen van de Kindertop. Het moet een leuke, interactieve workshop worden. De afgelopen tijd waren er ook allerlei evenementen en dergelijke van ICCO waar wij ons hebben laten zien. En volgende week verzorgen we een masterclass bij het EVS Studenten Symposium. Het echte voorbereiden op Kopenhagen moet dus nog komen. We zijn ons wel inhoudelijk aan het verdiepen en ik ben vast aan het oefenen met filmen en monteren. En natuurlijk ga ik warme kleren inslaan, want broeikas of niet: het zal vast koud zijn in Kopenhagen!

Wat lijkt jou de ideale uitkomst van de klimaatconferentie?
Een eerlijk en effectief verdrag. ‘Effectief’ in de zin dat het de wereld lukt om de temperatuurstijging niet hoger te laten worden dan 2 graden. Liefst natuurlijk lager! En ‘eerlijk’ in de zin dat de landen die het meest hebben bijgedragen aan het probleem ook het meest bijdragen aan de oplossing. Dat zijn over het algemeen ook de landen die de beste middelen hebben om dit te doen. De ontwikkelingslanden moeten geholpen worden zich aan te passen aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering.

En heb je daar iets van invloed op of kom je toch vooral als toeschouwer?
Dat is een moeilijke vraag. Ik hoop dat de lobby van al die goede doelen de politici de goede kant op kan sturen, maar ik realiseer me dat politici veel tegenstrijdige belangen hebben. Maar ik zie het als klimaatambassadeur net zo zeer als mijn taak om me te richten op het publiek. Ook zij kunnen een onmisbare bijdrage leveren aan een oplossing en zij zijn ook degenen die uiteindelijk de politici kiezen. Ik hoop dat we ook hen kunnen betrekken bij wat er allemaal in Kopenhagen gebeurt en dat we hen inspireren om in hun eigen leven dingen te veranderen. Dus zelfs als ik op de politiek weinig invloed heb, dan ben ik in Kopenhagen zeker niet alleen een toeschouwer.

Terug in het hier & nu: heb je een “duurzame” levensstijl? En wat houdt dat dan in?
Ja. In ieder geval veel duurzamer dan gemiddeld. Mijn mondiale voetafdruk heb ik laatst nog even uitgerekend en die zit wel ergens in de Assepoester-categorie. Maar het kan natuurlijk altijd beter en ik zal denk ik moeten leven met het feit dat je het nooit helemaal goed kunt doen. Wat ik in de praktijk doe is: zoveel mogelijk fietsen (is ook gezond) en anders met de trein, elektrische apparaten alleen aanzetten als ik ze nodig heb, en bijvoorbeeld ook geen kleding kopen als ik die niet nodig heb. Maar mijn belangrijkste bijdrage is denk ik dat ik geen vlees en vis eet. Dat scheelt echt een boel. En ik probeer ook wat te minderen met zuivel.

Ik ben zelf een soort ‘breedspectrum-idealist’ en houd me graag bezig met allerlei onderwerpen: milieu, armoede, dieren, mensen. Ik merk heel sterk dat alle wereldproblemen waar ik mee bezig ben, onderling heel veel met elkaar samenhangen. Juist daarom is FairClimate een extra leuke organisatie om vrijwilliger voor te zijn, omdat zij armoede en klimaatverandering ook in samenhang proberen te bestrijden.

Er lijkt haast wel een soort patroon te zitten in de grote crises van de afgelopen tijd: of je het nu hebt over de voedselcrisis, de kredietcrisis of de klimaatcrisis, het zijn vrijwel altijd de rijke landen die het probleem veroorzaken en de arme landen die de zwaarste klappen krijgen. Er is een Afrikaans gezegde: “Wanneer de olifanten vechten, lijdt het gras”. Ik hoop van harte dat er bij de besprekingen in Kopenhagen ook aan het gras wordt gedacht.

Komen duurzame thema’s als klimaat, materialen, eerlijke economie etcetera ook terug in je studie?
Jazeker, want ik studeer biologie. Maar eigenlijk vormen die onderwerpen niet de hoofdmoot van mijn studie, het gaat veel vaker over andere zaken. De meeste kennis over dit soort onderwerpen doe ik denk ik niet op via mijn studie, maar door er veel over te lezen en door al het vrijwilligerswerk dat ik doe. Wel kan ik door mijn studie alles wat ik te weten kom in een breder kader plaatsen en leer ik heel goed om informatie kritisch te bekijken en niet alles wat in een krant of pamflet staat meteen voor waar aan te nemen.

Kopenhagen is wel koud in de winter. Wat zou volgens jou een relaxtere locatie zijn voor zo’n conferentie?
Zet de politici maar op een warm tropisch eiland. Dat laat je dan elke dag een klein stukje onder water lopen. Ze mogen er pas weg als ze een mooi akkoord hebben gesloten en na twee weken staat het hele eiland onder water. Dit geeft ze een gevoel van urgentie, motiveert tot resultaatgericht handelen en het is dé manier om het SBS-publiek te betrekken bij Kopenhagen.

Heb je nog wat tips & links voor ons – ter inspiratie of voor meer info?
Uhm… er staan al wat profielschetsjes van mij en de andere ambassadeurs (ook die van vorig jaar, waarvan er een aantal dit jaar ook weer mee gaan naar Kopenhagen) op www.fairclimate.nl/nl/jongeren. Verder is er natuurlijk van alles in Nederland aan de gang rond Beat the Heat Now. Dat is hét evenement voor wie thuisblijft (ik kan er dus niet bij zijn) – zie www.beattheheatnow.nl.

Op de foto bovenaan het artikel de FairClimate-ambassadeurs, vlnr: Chris van Assen, Steyn Hoogakker, Stijn Aalbers en Pablo Moleman

Back To Top