skip to Main Content

Eerste Jan Wolf Scriptieprijs uitgereikt

Prijs voor scriptie over lekker, puur en eerlijk voedsel gewonnen door Helen Kranstauber

Met haar scriptie over boeren in Oeganda heeft Helen Kranstauber de Jan Wolf Scriptieprijs gewonnen. Deze prijs, met een bijbehorend bedrag van 500 euro, wordt vanaf dit jaar jaarlijks toegekend aan de auteur van de bachelor- of masterscriptie die volgens de jury de beste bijdrage levert aan de verdere kennisopbouw rond ‘lekker, puur en eerlijk voedsel’ en daarmee het gedachtegoed van Slow Food.

Helen schreef een scriptie over de vraag hoe boeren in Oeganda gestimuleerd kunnen worden om hun eigen kennis in te zetten bij het behoud van (agrarische) biodiversiteit.

‘Kleine boeren in Oeganda zijn direct afhankelijk van de opbrengst van hun land,’ aldus Helen. ‘Het behoud van biodiversiteit speelt daarin een cruciale rol. Biodiversiteit is namelijk direct gekoppeld aan opbrengst. Degradatie van deze biodiversiteit zal op de korte en lange termijn voedselproductie negatief beinvloeden en dus ook de levensstandaard van boeren aantasten.’

Veel boeren in Oeganda produceren voedsel om hun gezin mee te onderhouden, een klein deel van de opbrengst wordt afgezet aan de markt. Echter, traditionele landbouwkennis verdwijnt, jongeren trekken liever naar de stad voor het grote geld, ouderen dragen de kennis niet meer over. Het internationale fonds PROLINNOVA (Promoting Local Innovation in Ecological Agriculture) is in het leven geroepen om boeren in deze landen financieel te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun landbouwinnovaties.

Voorbeelden van innovaties zijn: zaadpreservatie door boeren zelf, waardoor zij onafhankelijk worden en geen zaad meer hoeven in te kopen van grote corporaties; het verbouwen van bijzondere gewassen waardoor boeren risico’s kunnen spreiden en een niche vinden in de markt en het gebruik van bepaalde planten die de grond verrijken met nutriënten zodat er geen chemische middelen gebruikt hoeven te worden. In de scriptie heeft Helen de effectiviteit van dit fonds onderzocht.

Helen heeft in september 2009 de master Environment and Resource Management aan de VU afgerond en werkt nu als onderzoeker bij CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu). Daarnaast is ze vrijwilliger bij de Youth Food Movement. Haar scriptie is via deze link te downloaden.

Dit artikel is gebaseerd op een artikel van Slow Food Nederland. De foto is van Dirk Wolf.

Back To Top