skip to Main Content

Inkoopmanagement

Minor in Groningen. Opleiding tot young professional op inkoopgebied, gericht op het bereiken van organisatiedoelstellingen en het realiseren van duurzame ontwikkeling.

Instelling: Hanzehogeschool Groningen

Periode: September t/m januari

Voor wie:
HBo studenten met:  Economische en/of technisch-bedrijfskundige belangstelling in een latere fase van de HBO-opleiding
(3e / 4e jaar)

Beschrijving:
Duurzaam inkopen is hot, maar absoluut geen hype. De inkoper moet zich bewust zijn van de invloed die het heeft op de stimulering van duurzame ontwikkeling in de markt. Daarbij moet duurzaam inkopen geen doel op zich zijn, maar een integraal onderdeel in de bedrijfsvoering. In het lesprogramma is duurzaamheid dan ook integraal ingebed in de uitvoering van een aanbesteding die je samen met drie andere studenten voor een organisatie uitvoert. Je staat daarbij in nauw contact met een tactisch inkoper van die organisatie. Je doet onderzoek naar de behoefte van de diverse stakeholders (beleid, klant, wetgeving etc.), onderzoekt de markt, stelt op basis van het vooronderzoek criteria voor selectie en gunning op en legt dit vast in een concept-contract. Bij alle stappen komen de duurzaamheidsaspecten en mogelijke dilemma’s  aan de orde. Ondersteuning vindt plaats door ervaringsdeskundigen uit de praktijk (gastcolleges).
Tijdens de praktijkopdracht, die het tweede deel van de minor vormt, word je in de gelegenheid gesteld om bijvoorbeeld  duurzaam beleid in een organisatie te implementeren.

Quote:
“Toen ik op zoek ging naar een afstudeeropdracht, had ik voor mezelf twee randvoorwaarden geformuleerd: het onderwerp moest actueel zijn (1) én het moest gericht zijn op inkoopmanagement (2). Ik kwam er al snel achter dat duurzaam inkopen ‘hot’ is in inkoopland. Maar ik had niet verwacht dat het zo’n boeiend en interessant onderwerp zou zijn”. Marjolein van de Water, oud-student minor inkoopmanagement, daarna afgestudeerd op duurzaam inkopen.

Website:
http://www.hanze.nl/inkoopmanagement

Contactgegevens:
S.R. Wiepkema
s.r.wiepkema@pl.hanze.nl
050-5952886

Back To Top