skip to Main Content

De carrière van Desirée Verbeek

Desirée promoveerde op duurzaam toerisme en werkt nu bij het Sociaal Cultureel Planbureau

Desirée Verbeek (27) werkt als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Desirée is vorig jaar gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg na vier jaar onderzoek naar “duurzame ontwikkelingen van toeristische mobiliteit”. Daarvoor studeerde ze in Tilburg Vrijetijdwetenschappen en volgde een minor “Sociale Geografie en Planologie” in Nijmegen.

Wat is het SCP voor organisatie?
Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. Het SCP verricht zelfstandig onderzoek en rapporteert – gevraagd en ongevraagd – aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten bestemd voor de wetenschap en voor individuele burgers. Een greep uit de onderzoeken van het SCP: Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen, Leefsituatie werkenden en werklozen, Allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt, Acceptatie van homoseksualiteit, Wachtlijsten in de Jeugdzorg, Publieke opinie over de EU, Ouderen en ICT, Sport- en Cultuurparticipatie, Sociale staat van het platteland, en Aard en omvang van mantelzorg.

Wat houdt jouw functie in?
Als wetenschappelijk medewerker binnen de onderzoeksafdeling Tijd, Media en Cultuur (TMC) hou ik me bezig met het opzetten van een nieuwe onderzoekslijn op het gebied van toerisme en recreatie. Gegeven de begripsverwarring rondom toerisme en recreatie, breng ik in de uitwerking ervan het brede palet aan uithuizige vrijetijdsbestedingen in kaart. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om funshoppen, een dagje naar de dierentuin of een attractiepark, evenementen bezoeken, een wandel- of fietstochtje maken, picknicken in het park, zonnen op het strand, of een stad bezoeken.

Het eerste rapport (dat in de tweede helft van 2010 zal verschijnen) beschrijft hoe de uithuizige vrijetijdsbesteding van Nederlanders eruit ziet. Naast ontwikkelingen in het aantal uithuizige vrijetijdsactiviteiten dat Nederlanders ondernemen en welke activiteiten ze ondernemen, wordt specifiek ingegaan op de sociale context van de vrijetijdsbesteding (met wie mensen de vrije tijd doorbrengen), de temporele context (op welk tijdstip van de dag en welke dag in de week men erop uit gaat), en de ruimtelijke context van de vrijetijdsbesteding (hoe ver reist men in de vrije tijd, en met welk vervoermiddel doet men dat). Vervolgens richt het onderzoek zich op de vraag of de uithuizige vrijetijdsbesteding van verschillende bevolkingsgroepen er anders uit ziet (zie ook www.scp.nl).

Op de langere termijn wil ik naast sociale (on)gelijkheid in de uithuizige vrijetijd en de gevolgen van vrijetijd voor sociale duurzaamheid (zoals sociale cohesie) ook kijken naar de economische duurzaamheid van de uithuizige vrijetijd (bijvoorbeeld toerisme en recreatie als kans voor krimpregio’s) en naar de ecologische duurzaamheid van de uithuizige vrijetijd (de toegenomen vrijetijdsmobiliteit en de dominante positie van de auto leiden naast fileproblematiek tot toenemende CO2-uitstoot).

Hoe ziet een typische werkdag van jou eruit?
07.44 uur: De trein van Utrecht naar Den Haag.
08.30 uur: Aankomst op mijn werkplek. Het SCP is gehuisvest in het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op 2 minuten loopafstand van het station.
08.31 uur: Ik zet de computer aan en haal de eerste kop thee van de dag. Mails lezen en beantwoorden, analyses doen, rapport schrijven, literatuur bijhouden, en dergelijke.
12.40 uur: Lunch
13.10 uur: Verder werken, afgewisseld met overleg met collega’s.
18.00 uur: Computer afsluiten.
18.08 uur: Trein terug naar Utrecht.

Uiteraard is er regelmatig overleg met andere onderzoekers en met beleidsmedewerkers op het gebied van toerisme en recreatie, waardoor de beschreven ‘typische’ werkdag alleen typisch is voor de dagen waarop ik geen afspraken buiten de deur heb.

Je bent eerder AiO geweest. Is dat als werken aan een master-scriptie-XL, of eerder vergelijkbaar met je huidige onderzoeksbaan?
Het is geen van beiden. In zekere zin is het als een master-scriptie, maar naast dat het een stuk uitgebreider is en het traject een stuk langer duurt, heb je ook veel meer zelfstandigheid en meer kansen om je te verdiepen in een bepaald onderwerp. Die zelfstandigheid bij het opzetten, uitvoeren en rapporteren over je eigen onderzoek ervaar ik bij het SCP ook, maar nu is de duur van zo’n heel traject korter, waardoor de verdiepingsmogelijkheden iets beperkter zijn. Bovendien zijn de onderzoeksresultaten nu niet primair voor de wetenschap bedoeld, maar primair voor de overheid, sector en burgers.

Komt de ervaring uit je studie en vorige werk van pas in je huidige baan?
Mijn huidige baan sluit kortom goed aan bij mijn promotieonderzoek. De kennis en ervaringen die ik heb opgedaan tijdens het promotietraject stellen mij in staat om binnen het SCP zelfstandig een onderzoekslijn te bedenken en te ontwikkelen. Overigens heeft het SCP een duidelijke voorkeur voor mensen die (bijna) gepromoveerd zijn. Dus die Dr.-titel voor mijn naam heeft ook een heel praktische functie. Mijn studie Vrijetijdwetenschappen komt goed van pas, aangezien er binnen de onderzoeksafdeling TMC onderzoek gedaan wordt naar de (vrije)tijdsbesteding van Nederlanders.

Had je verwacht dat je na je studie dit soort werk zou doen?
Dat ik na mijn studie zou gaan promoveren, had ik tijdens mijn studie niet verwacht. Ik was destijds niet goed op de hoogte van de promotiemogelijkheden, noch van de voor- en nadelen die met een promotie gepaard gaan. Zoals wel vaker het geval is in carrières, kwam het op mijn pad. Een aantal maanden na mijn afstuderen, namen twee docenten van Vrijetijdwetenschappen contact met me op om te vragen of ik wilde solliciteren op een vacature voor AiO in een onderzoeksprogramma van de UvT en de WUR. Het ging over duurzame ontwikkelingen in vier consumptiedomeinen, te weten: wonen, voeding, alledaagse mobiliteit en toerisme. Op de laatste heb ik gesolliciteerd. Duurzaamheid was op dat moment nog nieuw voor mij. Uiteindelijk heeft het allemaal goed uitgepakt: de interesse in duurzame ontwikkeling werd al snel gewekt en promoveren bleek voor mij een goede keuze.

Heb je ook ideeën of voornemens voor het toekomstige verloop van je carrière?
Ik denk dat ik mij nog wel even met onderzoek naar het brede uithuizige vrijetijdsveld zal bezig houden. Ik hoop een onderzoekslijn te ontwikkelen waarin op termijn naast sociale duurzaamheidaspecten ook ruimte zal komen voor de andere componenten van duurzame ontwikkeling. Voorlopig kijk ik nog niet verder dan dat. Maar er is van alles mogelijk..

Tot slot: heb je nog tips voor studenten mbt een “duurzame” carrière?
Zelf ben ik erg enthousiast over Enviu – innovators in sustainability, een organisatie die jonge mensen inspireert om innovatieve, duurzame ideeën uit te werken en hen de mogelijkheden geeft om deze ideeën in samenwerking met anderen en ondersteund door het brede Enviu netwerk verder te ontwikkelen tot rendabele business cases. Zo zijn door Enviu al diverse duurzame business projecten geïnitieerd die na succes doorstarten tot een duurzame onderneming: Sustainable Dance Club, Hybrid Tuktuk en Yummm!. Het project Open Source House is nog bezig, maar gaat dezelfde kant op. Ik zou studenten die zich willen oriënteren op een “duurzame” carrière dan ook aanraden om eens www.enviu.org te bezoeken, naar brainstorm-events te gaan, vrijwilliger te worden, of er een afstudeerproject te doen. Je raakt vast en zeker geïnspireerd!

Links:
» www.scp.nl
» www.enviu.org

Back To Top