skip to Main Content

HardtHaven Children’s Home

Together we care!

HardtHaven Children’s Home is een NGO die is opgericht door Joy Ann Hardt, een vrijwilligster uit de Verenigde Staten en Edem Richard Adjordor een inwoner van Kpando, Ghana. HardtHaven biedt een veilig onderkomen aan kinderen die zijn getroffen door HIV/AIDS. Dat wil zeggen kinderen die zelf besmet zijn en kinderen die één of beide ouders, of een ander familielid aan de ziekte hebben verloren. In het tehuis wordt in de basisbehoeften voorzien en daarnaast krijgen de kinderen de kans om naar school te gaan. HardtHaven opende haar deuren op 28 mei 2007. Momenteel verblijven er 21 kinderen in het tehuis. Naast het tehuis sponsort Hardthaven meer dan 30 kinderen en hun gezinnen in de omliggende gemeenschappen Nkunya, Anfoega, Vakpo and Alavanyo. Het doel is het sponsorprogramma uit te breiden tot in ieder geval 50 gezinnen. Naast deze twee projecten implementeert Hardthaven verschillende andere ontwikkelingsprojecten in gemeenschappen in het Voltagebied.

Soorten projecten
Het centrale project is het kindertehuis. De kinderen zijn in de leeftijd van 1 tot 15 jaar. Er zijn 13 jongens en 8 meisjes. Zeven van de kinderen zijn HIV positief. Het tehuis biedt een goede basis waar de gezondheid en geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen scherp in de gaten wordt gehouden. Naast het tehuis biedt Hardhaven een sponsorprogramma voor meer dan 30 kinderen en hun gezinnen. Elk kind ontvangt de steun die past bij de behoeften. Deze steun wordt regelmatig herzien, zodat de steun altijd relevant is. Zo wordt voedsel, kleding, medische zorg en financiële steun verzorgd. De gesponsorde kinderen wordt de mogelijkheid geboden om schoolvakanties in het tehuis door te brengen. Andere activiteiten zijn: korte-termijn revalidatie voor ernstig zieke kinderen vanuit het lokale ziekenhuis, educatie op het gebied van hygiëne, HIV/AIDS en andere gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Ook geeft Hardthaven palliatieve zorg aan vrouwen die AIDS hebben, vrijwilligers bezoeken deze vrouwen om ze te ondersteunen. 

Momenteel is Hardthaven een informatiecentrum aan het opzetten voor het Kpando district. Een centrum waar iedereen uit Kpando en omliggende gemeenschappen terecht kan voor informatie, educatie en empowerment. Het centrum zal de naam UNiTED gaan dragen wat staat voor: Unifying Neighbours Through Education and Development. De doelen van het informatiecentrum zijn onder andere: het bieden van een informatiebron voor educatie, (ontwikkelings)werk, fondsenwerving en gezondheidsgerelateerde onderwerpen; ontwikkelingsprojecten en vrijwilligers aan elkaar koppelen en fondsen werven voor de projecten voor een effectievere samenwerking; toezicht houden op de ontwikkeling van het district. Een belangrijk punt hierbij is dat de focus ligt op de vraag vanuit de gemeenschappen. Daarom willen wij dit jaar verschillende needs assessments uitvoeren.


Doelgroep

Iedereen die bereid is te delen, leren en een verschil te maken.

Openstaande vacatures
HardtHaven biedt verschillende mogelijkheden voor een stage, een afstudeerproject, of vrijwilligerswerk. Je kunt het gehele jaar bij ons terecht en wij proberen zo veel mogelijk op jou wensen af te stemmen. Je kunt bij ons terecht voor een periode van twee weken tot twee jaar (of zelfs langer). Je kunt voor verschillende activiteiten bij ons terecht:

  • lesgeven en bijles geven (op een school, op een speciale school, of in het tehuis);
  • kinderverzorging (in het tehuis, of bij de kinderen in de gemeenschappen);
  • het geven van palliatieve zorg;
  • het assisteren van de dokters en verpleegkundigen in het lokale ziekenhuizen;
  • het geven van (gezondheids)educatie in verschillende gemeenschappen;
  • de bouw van sanitaire voorzieningen en andere projecten om de ontwikkeling van de gemeenschappen te bevorderen;
  • het uitvoeren van (onderzoeks)stages op het gebied van gezondheidszorg, educatie (op verschillende gebieden), fondsenwerving, bouw en constructie.

Contactgegevens
HardtHaven Children’s Home
P.O. Box 216
Kpando V/R
Ghana
|t|: Jessy van de Beek: 00233-201223274
    Edem Richard Adjordor: 00233-208163010
|e|: hardthaven@yahoo.com
|w|: www.hardthaven.org

Ervaringen van studenten in Hardthaven:

Sarah Pierson, New Jersey
In 2008 kwam ik voor het eerst naar Kpando. Ik kwam hier terecht via een veel te dure vrijwilligersorganisatie en gaf les aan de school voor mensen met een beperking in Kpando. Ik verbleef bij de rector en zijn gezin. In de ochtenden ging ik naar school om les te geven en activiteiten te doen. Na schooltijd ging ik naar huis om te lezen en te wachten tot het avondeten klaar was. Al snel merkte ik dat ik graag meer zou doen. In het dorp ontmoette ik een andere vrijwilliger, die in HardtHaven Children’s Home woonde en werkte. Zij nodigde mij uit om na schooltijd het tehuis en de kinderen te bezoeken. Sindsdien bezocht ik hen elke dag na school tot het donker werd en ik raakte zeer gehecht aan de kinderen. Zoals meeste vrijwilligers die aankomen voelde ik direct een band met HardtHaven en de kinderen. Daarom heb ik besloten om na de afronding van mijn opleiding terug te komen.

Ik woon en werk nu zes maanden in het tehuis en ik voel mij volledig opgenomen in de HardtHaven familie. De kinderen behandelen mij alsof ik hier al jaren woon. Zij zijn afhankelijk van mij en de andere vrijwilligers en aan de andere kant ben ik in bepaalde opzichten afhankelijk van hen. Een ervaring die je niet vaak meemaakt als reiziger. Ik noem HardtHaven mijn thuis, omdat het de waarheid is. Als vrijwilliger wordt je een lid van deze familie!

Jacinta Aalsmaa, Nederland
30 maart 2010 is het zover, ik vertrek voor drie maanden naar Ghana. In het kader van mijn afstudeerstage voor de studie Internationale Volksgezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zal ik een bijdrage gaan leveren aan de organisatie en werkzaamheden van Hardthaven Children’s Home.

Op dit moment is Hardthaven bezig met de uitbreiding van hun werk in de omringende dorpen en de professionalisering als NGO. Mijn onderzoeksstage richt zich op hun laatste project; Unifying Neighbours Through Education and Development (UNiTED).  Het doel is om de bestaande projecten meer op elkaar af te stemmen om zo de efficiëntie te vergroten.  Daarnaast is UNiTED erop gericht om toegankelijk informatie te verschaffen wat betreft gezondheid, educatie en ontwikkeling van Kpando en omgeving. Om van UNiTED een goed georganiseerd project te maken is het nodig dat de gezondheidsbehoeften in kaart worden gebracht.  Ik zal daarom gaan onderzoeken wat de belangrijkste gezondheidsbehoeften zijn door daadwerkelijk de dorpen te bezoeken en de inwoners te interviewen. Het streven is om de bevolking om wie het gaat er actief bij te betrekken en niet alleen te spreken met de leider binnen een gemeenschap, maar ook met de traditionele genezers en de ‘gewone’ huisvrouw. Indien mogelijk wil ik ook groepsinterviews gaan houden om een beeld te krijgen wat bepaalde groepen zouden willen en nodig hebben. De resultaten van de interviews wil ik weer terug koppelen aan de geïnterviewden om te toetsen of zij zich herkennen in mijn resultaten en eventuele ontbrekende informatie aan te vullen. Tot slot wil ik ook relevante stakeholders in mijn onderzoek gaan betrekken en aandacht besteden aan de mogelijke implicaties van de resultaten. Ik kan niet wachten om mij te verdiepen in Kpando en omgeving in Ghana en mij in te zetten voor Hardthaven!

Back To Top