skip to Main Content

De carrière van Martijn de Geus

Oprichter Vision Included: Rotterdams bureau voor architectonisch ontwerp, onderzoek en theorievorming

Martijn de Geus (23) is directeur / oprichter / hoofd-ontwerper bij zijn eigen bureau Vision IncludedHij studeerde Bouwkunde / Architectuur aan de TU Delft.

Vision Included is helemaal jouw organisatie. Wat doe je daarmee precies?
Ik heb een eigen bureau voor (architectonisch) ontwerp, onderzoek en theorievorming. Dit heb ik in november 2008 opgericht, omdat ik het idee had dat er op dit moment in de algehele maatschappij (en dan voor mij de ontwerpende disciplines in het bijzonder) een eenduidige en onderbouwde visie mist. Met mijn bureau wil ik in dit gat springen en opnieuw richting geven aan de toekomst van onze leef-omgeving. Vandaar ook mijn bedrijfsnaam ‘Vision Included’. Bij alle projecten waar wij bij betrokken zijn is er namelijk een centrale gedachte als leidraad; een sterke toekomst voor onze samenleving begint bij een integraal ontwikkelde leefomgeving die gestoeld is op eenduidige argumentatie. Hierbij werk ik ook veel vanuit pro-actief onderzoek; dat betekent dat ik zelf onderwerpen, waarvan ik ze relevant acht, uitzoek om te gaan onderzoeken en dit vervolgens in een bredere context ter discussie stel. Wij hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar de ruimtelijke effecten van de afgelopen/ huidige economische crisis op stedelijke gebieden door Europa heen. Maar ook hebben we onderzocht wat de invloed van onze ecologische footprint is op de ontwikkeling van nieuwe woongebieden in steden in Nederland (dus; als je in Nederland woont, hoeveel grond heb je eigenlijk nodig om helemaal zelfvoorzienend te kunnen leven, zonder je levensstijl te veranderen?). 

Dit blijft niet alleen bij onderzoek, maar komt ook terug in de ontwerpen die wij uitvoeren. Het onderzoek moet je zien als conceptuele leidraad, waavoor ik het gedeelte ‘LAB’ binnen het bureau heb ingericht. Er is ook een onderdeel dat zich bezig houdt met uitwisseling van onze idee-en, inspiratie verzamelen en mensen met elkaar in contact brengen, het ‘FORUM’ (to be inspired, stay in touch, get involved, inspire us… ). Het echte implementeren van de visie groep ik onder ‘STUDIO’. Uiteraard zijn deze drie onderdelen niet autonoom functionerend, maar de de focus verschilt per onderdeel. Ik geloof heel sterk in de meerwaarde van multi-disciplinair samenwerken, waardoor de rol van het FORUM ook essentieel is binnen het bureau. Hier is ook apart iemand verantwoordelijk voor. 

Wat houdt jouw functie in?
In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor de algehele co-ordinatie van het bureau, het opzetten van projecten/ onderzoek, het aansturen van ontwerp-opgaven, contacten onderhouden, business development, en zo meer. Het hebben van een eigen bedrijf betekent dat je niet alleen met de core-business (= architectonisch ontwerp en onderzoek) bezig bent, zeker niet als je net begint. Dan ben je manusje van alles en moet je dus altijd flexibel kunnen zijn. Binnen het bureau lopen er verschillende projecten simultaan, waar ik ook weer verschillende mensen voor aan trek, wat ook veel co-ordinatie vereist. Ook werk ik soms samen met andere, gevestigde bureaus. 

Hoe ziet een typische werkdag van jou eruit?
Ik werk normaal doordeweeks van 800u tot 0130, vrij lange dagen dus. Het weekend probeer ik in ieder geval zaterdag vrij te houden en dan pas zondagavond weer te beginnen (maar met deadlines en/of prijsvragen, wat in de architectuur vrij veel voor komt, lukt dit niet altijd). De ochtend besteed ik normaal aan ontwerpprojecten, dan ’s middags nieuwe projecten/ acquisitie en/of onderzoek. Mijn e-mails doe ik altijd ’s avonds, als laatste (dat werkt erg efficient heb ik gemerkt) . Omdat ik met mijn bureau erg ambitieus inzet is het vooral doorwerken geblazen. Doordat je een eigen bedrijf opzet houdt het werk ook niet echt op, omdat je snel weer even achter de computer kruipt om te e-mailen, of je nog iemand belt. 

Als balans zorg ik wel dat ik ongeveer eens in de 2/3 maanden een rust moment in plan, een paar dagen onstpannen in de sauna of hiken door de bergen. Maakt je geest even leeg en opent je ook voor nieuwe inspiratie. Ook de zaterdag is erg belangrijk als rustdag in de week. 

Komt de kennis en ervaring uit je studie van pas in je huidige baan?
Tijdens mijn studie Bouwkunde, in Delft, heb ik vooral een mind-set ontwikkeld. Een manier van denken, het benaderen van een ontwerp-opgave en het implementeren van bepaalde technieken. Dit gebruik in nog elke dag, maar dit is minder direct van wat er in m’n leerboeken stond, als wel mijn eigen intepretatie van al die invloeden. De relevantie hiervan werd ook heel erg duidelijk toen ik in het buitenland ging werken. Je merkt dat Nederlanders heel erg gedreven zijn door de ‘maakbaarheid’ van dingen (onze cultuurhistorie met de polders ligt hier bijv. aan ten grondslag). Ik geloof hier zelf ook erg in, het feit dat ik kan bijdragen aan een betere wereld door mijn manier van werken, denken en doen. Door in aanraking te komen met culturen waar dit minder vanzelfsprekend is sterkt dit het besef over je eigen handelen. 

Hoe ben je op het idee gekomen om een eigen bedrijf te starten? En hoe ging dat in de opstartfase?
Eigenlijk ben ik er een beetje ingerold. Tijdens het tweede jaar van mijn studie heb ik een prijsvraag gewonnen waardoor ik een duurzaam paviljoen heb kunnen bouwen in Delft, wat wereldwijd veel gepubliceerd is geweest, voornamelijk door zijn aansprekende architectuur in combinatie met het -toen nog minder gehypte- groene bouwen.  Hierdoor heb ik de smaak te pakken gekregen en na ook internationaal ervaring op te hebben gedaan wist ik al vrij snel dat ik ook graag een eigen bureau wilde hebben. Ik merk dat ik vanuit een soort intuitie een bepaalde visie op de gebouwde omgeving/ architectuur heb die ik op dit moment niet op andere, bestaande bureau’s vrij kan ontwikkelen. 

Het is natuurlijk altijd een risico om je eigen bedrijf te beginnen, zeker in een periode waar bijv. in de bouw/ architectuur zo’n 60% minder werk is en er ook bijna 50% ontslagen zijn gevallen. Toch voelde het moment voor mij goed en ik merk dat mijn visie steeds meer aansluiting vindt en ook opgepikt wordt. Hierdoor heb ik al een aantal leuke opdrachten kunnen doen en heb ik het momenteel ook enorm druk. Daarnaast heb ik onlangs van het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB) een starters-stipendium ontvangen. Dit is een beurs die een selectie startende architecten krijgt toegewezen om hun bureau te ontwikkelen. Dit geeft mij ook voldoende financiele vrijheid om m’n eigen onderzoeken door te zetten, waardoor ik ook niet afhankelijk ben van opdrachtgevers. Ik kan hierdoor mijn eigen markt vormen. Vooralsnog gaat het erg goed en dit lijkt zich ook door te zetten. 

Heb je ook ideeën of voornemens voor het toekomstige verloop van je carrière?
Ja zeker heb ik dat. Ik denk dat dit essentieel is trouwens. ‘Visie’, zoals gezegd. 

In mijn geval betekent dit een visie op mijn persoonlijke ontwikkeling, maar ook een visie op de ontwikkeling van mijn bedrijf (deze zijn wel sterk gekoppeld). Ik heb een vijfjaren-visie opgesteld, als ‘business-plan’ over waar ik over 5 jaar wil zijn, hoe ik dat wil bereiken en wat dat betekent. Ik zou graag een internationale basis hebben, om met mijn visie een bredere maatschappelijke impact te hebben. Zo ben ik me momenteel aan het focussen op China bijvoorbeeld; ze kunnen daar nog wat visie gebruiken en zijn hier ook sterk naar op zoek. Over 5 jaar dus een soort duo-bureau, in Rotterdam en in China, met een koppeling tussen praktijk (bouwen) en theorie (academisch onderzoek). Hiervoor wil ik op termijn ook aan een vooruitstrevende universiteit verbonden zijn. 

Als eerste staat op de planning overigens een boek (werktitel nu: “Towards a Future Habitat”) waarin mijn idee-en/ visie op de ontwikkeling van onze leefomgeving helder uiteengezet worden. 

Heb je tot slot nog tips voor studenten die zich oriënteren op een “duurzame” carrière?
Natuurlijk kan ik me alleen berusten op mijn eigen ervaring; maar ik merk dat er veel mensen om mij heen met hetzelfde besef zitten. Onze generatie is toe aan verandering; een nieuwe manier van denken, leven, doen. Mijn advies; vertrouw op je gevoel en je besef dat als jij luistert naar wat jou drive geeft dit ook voor anderen inspirerend is. Zoals ze in het Zen-Buddhisme zeggen: ‘Alleen datgene wat leeft en verandert blijft nieuwe en bij de tijd’. 

Duurzaamheid zit niet in een vast(geroest) ideaalbeeld, maar in een besef dat we in een delicaat systeem leven dat constant verandert. Blijf dus open, blijf nadenken, blijf doen en laat je niet naief meeslepen. En als we toch bezig zijn; ‘Handelen zonder visie is een nachtmerrie, maar visie zonder handelen is dagdromen’. 

Contact
Ik ben altijd geinteresseerd om met nieuwe inspirerende mensen in contact te komen; we organiseren binnen het FORUM zo nu en dan ook workshops/ brainstorms, wat leuke momenten zijn om idee-en uit te wisselen. Aanmelden en contact via de website www.visionincluded.com.

Back To Top