skip to Main Content

Duurzaamheid op de Erasmus Universiteit

Vliegende start van GreenEUR – Hoe ambitie en idealisme tot een keerpunt leiden

Afgelopen september hebben een aantal studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam de duurzaamheids studententenvereniging GreenEUR opgestart. In korte tijd heeft deze ambitieuze groep studenten een grote verandering in het denken over duurzaamheid teweeg gebracht binnen de kaders van de universiteit. Onlangs is GreenEUR hiervoor beloond door middel van een officiële erkenning als studentenvereniging. Waar andere verenigingen daar jaren voor moeten strijden, heeft GreenEUR binnen luttele maanden de beschikking gekregen over faciliteiten en budget van de universiteit.

De dag van de duurzaamheid op 09-09-2009 kan worden beschouwd als de onofficiële start van onze vereniging. Kort daarna hebben wij ons ingeschreven bij de KvK en zijn er aanvragen bij het CvB ingediend. De grootste uitdaging in het begin was het omgaan met onzekerheid. Aangezien we nog geen officiële status hadden, was het moeilijk om sponsoren en subsidies voor projecten te vinden, en werd er veel van onze leden gevraagd. Gelukkig wordt onze organisatie ondersteund door enkele zeer invloedrijke professoren, die dankzij lobbywerk veel gedaan hebben gekregen.

De klimaattop in Kopenhagen afgelopen december was voor ons een fantastische mogelijkheid om ons te profileren onder de studenten. In de periode daarvoor bestond onze kern eigenlijk nog alleen uit de bestuursleden, met daaromheen een kleine groep actieve leden. We beseften dat om een doorbraak te forceren, we aandacht moesten besteden aan de bekendheid van GreenEUR om zo meer studenten actief te krijgen. Het project 818 Kilometers to Copenhagen was een marketingproject waarbij we de universiteit versteld hebben doen staan. 25 studenten zijn hiervoor liftend naar Kopenhagen gegaan, op de voet gevolgd door een cameraman van rtv Rijnmond. Op 17 februari is de film onder groot vertoon op de universiteit in première gegaan.

Inmiddels is gebleken dat de meeste studenten onze organisatie van naam kennen. Het aantal actieve leden groeit daarnaast gestaag. Het grote succes van GreenEUR tekent zich vooral af in het feit dat we voortdurend worden gevraagd om mee te denken bij duurzaamheids vraagstukken, zowel door partners op de universiteit als organisatie uit de regio Rotterdam. Zo kunnen we effectief werken aan de invulling van het uiteindelijke doel van GreenEUR; het verduurzamen van de campus van Erasmus Universiteit. Het facilitair bedrijf geeft ons bijvoorbeeld invloed op het afvalmanagement, de catering, energie-efficiency, transport, etc.

Onze belangrijkste projecten zijn momenteel het GreenEUR label project, om duurzaamheid bij studentenorganisaties aan te moedigen, en het Fairtrade project.

Ook werken we nu hard aan twee grote activiteiten voor studenten. Op vrijdag 16 april organiseren we de Sustainable Career Day, voor studenten die op zoek zijn naar een maatschappelijk verantwoorde baan of stage. En op donderdag 22 april is EURthday, met de première van de film Oceans en een uitgebreid programma met boeiende sprekers.

Hopelijk tot ziens bij onze activiteiten. En als je mee wilt helpen: sluit je aan! Meer informatie via onze website www.greeneur.nl.

Door Dennis Iseger, bestuurslid GreenEUR

Back To Top