skip to Main Content

CITES 2010: Laatste kans voor bedreigde vissoorten

Helaas, weer niet gelukt om (vis)soorten wereldwijd te beschermen

Met de steeds leger wordende zeeën en oceanen leek het hoog tijd de visserij van enkele bedreigde diersoorten aan banden te leggen. In maart 2010 organiseerde Cites,een conferentie om die te bewerkstelligen. Cites is  een organisatie die internationale overeenkomsten sluit om diersoorten te redden. Het was een ultieme poging om eindelijk de blauwvintonijn, een hele reeks haaiensoorten en een aantal andere diersoorten te beschermen en te behouden. Helaas, enkele machtige landen stemden tegen en de vangst gaat gewoon door.

Zeer geliefd in vooral Aziatische landen, maar ook geconsumeerd in Europa: haaienvinnensoep met oa. witpunthaai en exclusieve sushi gemaakt met blauwvintonijn. Helaas zijn net deze vissoorten ernstig bedreigd en sterk overbevist. Daarom wilden meerdere partijen, vooral West-Europa en de VS, deze soorten beschermen en hen middels een (tijdelijk) vangstverbod de kans geven zich weer te herstellen.

Cites, waarbij zo’n 175 landen lid zijn, heeft al voor veel bedreigde diersoorten contracten en overeenkomsten afgesloten om deze te beschermen. Op de conferentie van afgelopen maart (2010) wilde men proberen diverse nieuwe, vooral vis-, soorten beter te beschermen. Hieronder ook de blauwvintonijn, hiervoor heeft het WNF al in 2008 een waarschuwing laten uitgaan om de vangst te beperken. Zij stellen dat een tijdelijk, volledig vangstverbod nodig is om de stand van de vissen te herstellen. Tegenwerking van vooral China, Japen en hun partners heeft deze en andere maatregelen echter voorkomen. Er komt geen verbod en de huidige jacht kan gewoon doorgaan. Hiertegen zijn de vissoorten eigenlijk kansloos en het is afwachten hoe lang ze het nog uithouden.

Als consument staan we hier vrij machteloos. Het enige wat we kunnen doen is de consumptie van bedreigde soorten beperken. Om duidelijk te zien welke vis “goed” is, is een internationaal vislabel ingevoerd, het MSC-kerumerk, dat garandeert dat de vissoort niet wordt overbevist en duurzaam wordt gevangen of gekweekt. Let bij het inkopen in de supermarkt op dit label en wie weet kunnen we er voor zorgen dat deze bijzondere vissoorten toch niet uitsterven.

 

Back To Top