skip to Main Content

Wil jij ook populair worden?

Don Gerritsen geeft advies aan volksvertegenwoordigers

Beste volksvertegenwoordiger,

Populair zijn is fijn.

Jij wil graag populair zijn. Nu. Dat weet ik. Ik heb jou de afgelopen jaren bezig gezien. Alleen inhoud en keihard werken zijn helaas niet voldoende, veel media-aandacht en populaire maatregelen leiden tot meer achterban voor jou. In een democratie krijg je macht als je electoraat wint. Jij wil dat mensen op jou stemmen.

Graag help ik jou om nóg wat populairder te worden, ook op lange termijn. Het is makkelijk om met mooie retorica afspraken te maken voor de komende 4 jaar en deze vervolgens niet na te komen. Of terug te draaien na 4 jaar. Dat gaat ten koste van de structurele populariteit van jou, en jouw partij.

Graag help ik jou met een paar gratis aanbevelingen, niet alleen voor de korte termijn, maar ook populair te worden en blijven bij je eigen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zo beland je populair in de geschiedenisboeken… wie wil dat nou niet?

Populariteitstip 1: zet je in voor een feed-in tarief voor duurzame energie
Nederland loopt gigantisch achter op duurzame energieproductie in Europa, met zo’n 3% van de totale energievoorziening afkomstig van duurzame bronnen. Een feed-in tarief, zoals dat in Duitsland wordt gebruikt, is een effectieve maatregel om dit percentage te verhogen: de meerprijs die de consument betaalt voor duurzame energie wordt gecompenseerd met overheidssubsidie. Ik adviseer om deze beleidsmaatregel voor minimaal 20 jaar in te stellen. Deze maatregel kan worden gefinancierd met meer belasting op energiegebruik van fossiele brandstoffen, zodat bedrijven en consumenten gestimuleerd worden duurzame energie te gebruiken.

Populariteitstip 2: zorg voor het behalen van concrete emissiedoelstellingen
De VN klimaattop in Kopenhagen heeft uitgewezen dat wachten op internationale consensus alleen maar leidt tot uitstel en afwenteling op volgende generaties. Als jij je inzet voor reductie van broeikasgassen met 1,33% per jaar, zullen jouw kinderen je prijzen. En met jouw inzet voor reductie van 30% binnen EU verband groeit je toekomstige populariteit als kool.

Populariteitstip 3: stimuleer maatschappelijk verantwoord ondernemen
Een duurzame economie zorgt voor werkgelegenheid, efficiëntie, kostenbesparing en welzijn op (inter)nationaal niveau. Het bedrijfsleven zal een grote rol moeten spelen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom zal jouw lange termijnpopulariteit aanzienlijk groeien als je duurzaam ondernemerschap actief stimuleert.

Populariteitstip 4: zet je in voor educatie
Educatie op het gebied van klimaatverandering is een belangrijke voorwaarde om het klimaatprobleem op te kunnen lossen: jong geleerd is oud gedaan. Ik adviseer je om je in te zetten voor integratie van klimaatverandering in schoolcurricula, van de basisschool tot de universiteit.

Graag gedaan!

Don Gerritsen

Met dank aan Michaela Hogenboom en Gabe van Wijk.

Lees meer van Don op zijn blog.

Back To Top