skip to Main Content

Predikant Gerbram Heek: ‘Visioen van hoop’

De Veenhartkerk in Mijdrecht richt zich op een christelijke omgang met de natuur

In het groene en waterrijke Mijdrecht staat de bescheiden Veenhartkerk. Tussen Pasen en Pinksteren liet predikant Gerbram Heek zich onder meer inspireren door natuurfoto’s. Hij gelooft in het visioen van een nieuwe schepping, en beleeft die hoop van dag tot dag – in zijn eigen voortuin.

 

“De natuur is voor mij een persoonlijke ingang om God te ervaren. Aandacht voor de schepping is altijd al onderdeel geweest van de christelijke traditie. Ik had de behoefte om dat verder uit te werken. Tussen Pasen en Pinksteren hing bij ons in de kerk een tentoonstelling van natuurfotograaf Sjon Heijenga. Hij brengt de natuur dichtbij, door soms letterlijk in zijn eigen achtertuin te fotograferen. Ook hebben we een dvd van hem gekeken en een film met beelden van storm op zee. We lazen daarbij een tekst van de profeet Jesaja, over God die de wateren in zijn hand omvat.

Onberekenbaar

“Zelf heb ik vier preken gehouden over het thema natuur en milieu. Ik ben allereerst gaan kijken naar het scheppingsverhaal aan het begin van de Bijbel. Volgens mij gaat dat verhaal niet over het ontstaan van de wereld, maar over de grote vragen. Waarom is de wereld geschapen? Welke rol heeft de mens daarin? De natuur is onberekenbaar, maar God houdt alles in zijn hand. Dat geeft rust. De schepping heeft bovendien een doel. De wereld gaat ergens naartoe, en ieder mens heeft daarin een eigen rol.

Onze manier van omgaan met de natuur brengt schade toe aan grote delen van de wereld. Ik vind dat we ons dat moeten aantrekken. De profeet Zacharias heeft het over het onderdrukken van wezen en weduwen. Als hij nu geleefd zou hebben, zou hij ons vast en zeker hebben opgeroepen om onze manier van leven los te laten en een tegencultuur te beginnen. Als christenen kunnen we anders, vernieuwend, bezig zijn met natuur en milieu. Ik geloof dat Jezus niet alleen de mens, maar de hele schepping met God heeft verzoend.”

Nieuwe wereld

Terwijl buiten een man van de gemeente in een oranje overall met een lawaaiige elektrische grasmaaier voorbijkomt:                            

“Veel milieuorganisaties schieten in een kramp. Ze wijzen er constant op dat we zo slecht bezig zijn Weer anderen halen overal hun schouders over op. Christenen bieden een derde weg, vanuit het geloof dat de grote veranderingen al gebracht zijn. De nieuwe wereld is al begonnen bij de opstanding van Jezus. Dat besef kan bevrijdend werken. In plaats van uit schuldgevoel, komt onze zorg voor de natuur voort uit liefde en toewijding aan Jezus.

“Je ziet dat concreet aan mijn voortuin. Vogels voelen zich daar thuis. Takken en zand laat ik liggen, waardoor mieren en insecten opduiken. Slakken jaag ik niet weg, met als gevolg dat er egels komen. De boel komt tot leven, doordat ik het zijn gang laat gaan. Ik had er ook grind in kunnen gooien.

Het werkt genezend om in de natuur bezig te zijn. Bij iedere grasspriet sta ik vol ontzag. Want alles verwijst naar iets hogers. Die diepere bron is nodig om mensen van binnen te veranderen.”

De boterbloemen en berenklauwen langs het water in Mijdrecht knikken alvast instemmend in de wind.

 

 

Back To Top