skip to Main Content

I <3 diversity

Suzanne Maas ervaart de kracht van diversiteit op YouPEC. Op de Europese jongerenconferentie in België waren bijna 150 jongeren uit 35 landen bijeen, om de handen ineen te slaan om de wonderen van deze wereld te behouden.

Een paar dagen geleden besluit ik samen met een huisgenoot een hete zomerdag af te sluiten met een lekker koel biertje. Bij het opendoen van de koelkast valt mijn oog op een speciaal exemplaar, een lekker Belgisch biertje dat ik een paar weken daarvoor voor mijn verjaardag heb gekregen. Als ik nog eens kijk realiseer ik me dat het een Gageleer is, een lekker biologisch biertje zelfs, waar ik me de week ervoor aan te goed heb gedaan op YouPEC, de European Youth Perspective Conference on Biodiversity, die dit jaar in België werd gehouden.

2010 is uitgeroepen tot het internationale jaar van de biodiversiteit, een van de manieren waarop de aandacht wordt gevraagd voor het alarmerende tempo waarin we dier- en planten soorten verliezen. Op dit moment gaat dat met een factor 1000 sneller dan voorheen. De EU had zich ten doel gesteld het verlies van biodiversiteit ten halt te brengen in 2010, een doel dat helaas niet gehaald is. We verliezen nog steeds evenveel biodiversiteit als 10 jaar geleden! Maar er wordt niet opgegeven en dus worden er nieuwe doelen opgesteld: het stoppen van biodiversiteitsverlies en waar mogelijk herstellen van natuur in 2020.

En daar hebben wij, als vertegenwoordigers van Europese jongeren, over nagedacht en uiteindelijk aanbevelingen geschreven. Onze en toekomstige generaties moeten ook nog de vruchten van biodiversiteit kunnen plukken. Na 5 dagen vol lezingen, workshops en schrijven waren we op maandag klaar om onze declaration aan te bieden aan de eurocommissaris voor Milieu, Janez Potočnik, bij de Europese Commissie in Brussel.

Gewapend met zo’n 300 groene ballonnen en foto’s waarmee we de rijkheid aan soorten lieten zien ontvingen we hem in ons midden. Terwijl onze declaration werd voorgelezen, werden langzaam de ballonnen losgelaten. Het was aan commissaris Potočnik om de boel bij elkaar te houden en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Terwijl wij daar zo stonden, bijna 150 jongeren uit 35 landen, de handen ineen geslagen om de wonderen van deze wereld te behouden, voelde ik de kracht van diversiteit. Samen staan voor waar je in gelooft. En daar proost ik op!

Links:
> Declaration YouPEC
> Foto’s op de facebook pagina

Back To Top