skip to Main Content

Congres Financiering van Duurzame Energie

Interessant om te zien hoe economen bezig zijn met duurzaamheid. De Erasmus School of Economics (ESE) organiseerde in september het congres ‘Financiering van Duurzame Energie. Veel boeiende sprekers, kritiek op korte termijn zigzag beleid en discussie over kernenergie. Lees hier een verslag van Ingrid de Vries.

Op donderdag 9 september werd door de Erasmus School of Economics (ESE) het congres ‘Financiering van Duurzame Energie’ georganiseerd. Ingrid de Vries doet verslag voor duurzamestudent.nl.

Van de 27 EU-lidstaten hoort Nederland bij de minst presterende vijf landen als het gaat om het aandeel duurzame energie in de energiemix: er is 3% gerealiseerd, terwijl 20% per 2020 de doelstelling is. Een van de manieren om deze situatie te verbeteren is meer aandacht voor duurzame energie en de financiering hiervan benodigd.

Als een van de weinigen van een andere faculteit die de weg naar de economen had gevonden voelde ik mij een ietwat vreemde eend in de bijt tussen de vele grijze pakken, maar dat mocht de pret niet bederven. De economen hadden een zeer goed verzorgd programma samengesteld met experts afkomstig van TNO, APG, De Windvogel, Eneco, Triodos Bank, SET Venture Partners, CEFIN, Agentschap NL, Loyens en Loeff en EnergieNed. Dagvoorzitter en initiator van het congres was Ronald Huisman, die bij de economische faculteit Energy Finance doceert.

Het viel op dat geen enkele spreker kernenergie schaarde onder de noemer van duurzame energie. In tegenstelling tot een aantal beleidsmakers en de Delta, die menen dat de bouw van een 2.5 maal zo grote nieuwe kerncentrale in Borssele dé manier is om met klimaatverandering om te gaan. Bovendien beweren ze nog steeds dat de bouw van deze centrale de lokale werkgelegenheid zal stimuleren, terwijl deze veronderstelling door meerdere rapporten is weerlegd. Deze centrale zal niet bevorderend werken voor investeringen in duurzame energie, want in plaats van energie importeren zal Nederland hierdoor energie gaan exporteren. We hebben deze extra capaciteit dus niet eens nodig.

Nederland had eigenlijk al kernenergie-vrij moeten zijn; in 1994 besloot het toenmalige kabinet om Borssele uiterlijk in 2004 te sluiten. Kernafval blijft tot duizenden jaren radioactief en kan niet veilig worden opgeslagen. Ook het delven van uranium is zeer milieuonvriendelijk. Uranium is trouwens een fossiele brandstof en daarmee eindig; we hebben nog een voorraad voor ongeveer 40 jaar. Bij de splijting van uranium ontstaat een residu Plutonium (die in een kernreactor wordt hergebruikt); plutonium is de meest giftige stof op aarde en komt in de vrije natuur niet voor.

Eneco heeft als doelstelling om per 2030 100% duurzame energie te leveren. Eneco en vele andere sprekers gaven tijdens dit congres flink af op het korte termijn zigzag beleid van de overheid. Toch werd er niet gepleit om meer subsidie, al werd wel benadrukt dat niet alleen duurzame energie, maar ook kolen- en kernenergie door de overheid worden gesubsidieerd. Duidelijke regelgeving en vooral het creëren van een gelijk speelveld zijn nodig. Dat laatste komt erop neer dat de gevestigde belangen van ‘de fossiele jongens’ in Den Haag op dit moment nog steeds zwaarder wegen dan die van de duurzame jongens. In Brussel ligt dat overigens anders. Op 18 mei bracht de EU een nieuwe richtlijn uit dat alle nieuwe gebouwen in 2020 klimaatneutraal moeten zijn.

Ik denk dat ik mij maar moet gaan vastketenen aan de kerncentrale in Borssele. En ik ga de economen vragen om, naast het organiseren van dit soort interessante congressen, duurzame ontwikkeling te integreren in het standaard curriculum. Want de meeste economie studenten kennen de term maatschappelijke kosten nog steeds niet! Hoe kunnen we dan op congressen roepen dat de nieuwe generatie het zal moeten doen? En laten we allen gaan voor duurzame energie op scholen en universiteiten, zodat onze onderwijs-instanties het goede voorbeeld geven in plaats van achterlopen op het bedrijfsleven. Energiebesparing gepaard met duurzame energie-opwekking, zonder daarbij het belang van gezonde collegezalen en werkkamers overigens over het hoofd te zien; bij voorkeur cradle to cradle ingericht en waar je de ramen gewoon lekker kunt openen als je dat wilt.

Klik hier voor een overzicht van de presentaties.

Back To Top