skip to Main Content

Vriendelijke gezichten in de krottenwijken

Een studente mocht drie weken ervaring opdoen met ontwikkelingssamenwerking in Oeganda en raakte geïnspireerd. 

Op 3 juli jongstleden ben ik, Joyce van Randwijk (hier rechts op de foto), samen met 19 andere studenten voor drie weken naar Oeganda vertrokken. Vanuit mijn studie (Psychologie) ben ik in aanraking gekomen met SOL (Studentenvereniging Ontwikkelingssamenwerking Leiden). SOL heeft ons, in samenwerking met Hivos, de kans gegeven naar Oeganda te gaan en kennis te maken met de gang van zaken in dit ontwikkelingsland.

Verwachtingen
Ik had op geen enkele manier ervaring met ontwikkelingssamenwerking en ging dus in eerste instantie vrij blanco op reis. Ik vond het dan ook voornamelijk ontzettend spannend. Prettig was dat we (de 20 studenten) van te voren al drie keer bij elkaar gekomen waren en dus een beetje kennis met elkaar hadden gemaakt. Maar wat mij in Oeganda te wachten stond, daar had ik geen flauw benul van. Wel wist ik van tevoren dat ik er heel veel van zou leren en had ik de verwachting dat mijn reislust gewekt zou worden.

En dan… Oeganda! 
Natuurlijk vielen al mijn verwachtingen in het niet toen ik eenmaal voet op Oegandese bodem zette. Wat een mooi land! En wat ruikt het overal lekker! Gelijk de eerste dag een wandeling door de krottenwijk van Kampala was vrij confronterend. Ongelooflijk om te zien onder wat voor omstandigheden mensen kunnen leven. Opvallend is dat iedereen wel ontzettend vriendelijk en vrolijk overkomt, ook in de slums. De mensen heetten ons van harte welkom en namen uitgebreid de moeite om ons hun leefomstandigheden te laten zien. Voor dit hele tafereel stelden ze slechts één voorwaarde: vertel in Nederland wat je hier gezien hebt. Nou, dat heb ik in mijn oren geknoopt! 

Ervaringen
Wat mij goed is bijgebleven van deze reis is dat het een totaal andere wereld is. Voor mij was het echt een beetje een wake-up-call: dat mensen zó anders kunnen eten, drinken, slapen, leven… Een hele andere realiteit. En dan heb ik het niet eens over de manier waarop mensen met elkaar omgaan: aan de ene kant ontzettend sociaal: iedereen kent elkaar en iedereen helpt elkaar, aan de andere kant vrij hard over zaken als ziekte en dood. Het land zelf is ontzettend mooi: een heerlijk klimaat en rijk aan flora en fauna.

IJsbrekers 
Via Hivos hebben we verscheidene projecten bezocht. Ice Breakers is een project voor seksuele minderheden in Oeganda. In Oeganda heerst nog steeds een enorm taboe op homoseksualiteit, tot voorkort konden homoseksuelen zelfs ter dood veroordeeld worden (nu nog hangt hen een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd). Ice Breakers probeert letterlijk het ijs te breken door homoseksuelen met elkaar in contact te brengen, met elkaar te praten en elkaar bekend te maken met hun rechten met als doel hun positie te versterken. 

Microkredieten
Daarnaast heb ik kennis gemaakt met SYPO Microdevelopment, een microfinancieringsproject. In eerste instantie was ik wat sceptisch (ik had de indruk dat organisaties hier veel winst op maken), maar wat SYPO betreft is niets minder waar. Zij verstrekken leningen van maximaal €200,- die vrouwen in groepsverband in hun eigen bedrijfje kunnen investeren. Hiervoor rekenen zij een rente van 2% per maand (zo’n 25% per jaar). SYPO investeert alle winst (gecorrigeerd voor inflatie niet zo veel) in de eigen organisatie om verder te kunnen groeien en meer mensen te kunnen helpen. Nederlandse sponsors kunnen, in het kader van MVO, natuurlijk hun geld investeren in SYPO. Daarnaast kunnen Nederlandse jongeren via SYPO ontwikkelingswerk in Oeganda gaan doen. 

Doen! 
Natuurlijk hebben wij in die drie weken nog veel meer projecten mogen bezoeken en kan ik hier eindeloos over praten/schrijven maar de boodschap is duidelijk: een ervaring om nooit te vergeten! SOL heeft vooralsnog jaarlijks een reis georganiseerd waarvoor studenten (hoeft niet perse uit Leiden) zich kunnen aanmelden. Zeker de moeite waard om dit in de gaten te houden via hun website. Want als ik een advies mag geven: een reis als deze is een absolute aanrader voor iedereen!

Om terug te komen op het in Nederland vertellen wat ik daar gezien heb, ik ben zeker van mening dat we ons met z’n allen moeten inzetten om het onderscheid tussen westerse landen en ontwikkelingslanden terug te dringen. Tegelijkertijd gebeurt er nu veel te veel vanuit hier en veel te weinig waar de mensen die daar leven bij betrokken worden. Hier bedenken hoe het daar moet werkt in mijn ogen niet, ga het aanschouwen, ga met die mensen praten en vraag hoe zij het zien! Wij kunnen hier wel allemaal ideeën hebben maar uiteindelijk is het niet ‘onze’ wereld maar de wereld van de mensen die erin moeten leven. 

Joyce van Randwijk 

SOL: vereniging van, voor en door studenten. SOL werkt aan kennisverbreding over Ontwikkelingssamenwerking en aan draagvlakversterking. www.soleiden.nl

Hivos: humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking. Zij willen een bijdrage leveren aan een eerlijke, vrije en duurzame wereld. www.hivos.nl

 

Back To Top