skip to Main Content

De (stille) kracht van de VN

Zondag 24 oktober 2010 bestonden de Verenigde Naties precies 65 jaar. Tijd om met pensioen te gaan?

“In Frankrijk konden ze dat zelfs 3 jaar geleden al,” grapte directeur van het NCDO Frans van den Boom, terwijl hij UN&me opende, een evenement waar ruim 450 jongeren voor naar de Haagse Hoggeschool kwamen. Sinds 1946 is er enorm veel veranderd aan de wereldkaart wat betreft internationale verhoudingen. Blijft de VN een belangrijke speler in de internationale politiek? Over deze en andere thema’s gingen de jongeren met elkaar en VN-deskunigen in discussie. Daarnaast verkozen ze een nieuwe jongenvertegenwoordiger en vergaarden ze tips om zelf bij de VN terecht te komen. DuurzameStudent volgde hen.

Deelneemster Monique Tax is enthousiast: “De introductie in de grote collegezaal was indrukwekkend. Vooral toen Fatou Bensouda, plaatsvervangend hoofdaanklager van het Internationale Strafhof in Den Haag, aan het woord kwam.” Bensouda vertelde over de strafzaken die daar voorkomen, zoals genocide, massale verkrachtingen en het inzetten van kindsoldaten. 

Klimaattop
D66-kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen Maas Goote vertelde over het internationaal klimaatbeleid. “De agenda is enorm groot. Er moet nog zoveel gebeuren om de doelen te halen. Daarnaast is niets eenvoudig, alles heeft wel een relatie met klimaat. Opkomende economieën en politieke verschuivingen beïnvloeden de klimaatonderhandelingen. Op de laatste klimaattop in Kopenhagen ging men dan ook fout in door te denken dat alle theorie wel even op één hoop gegooid kon worden, waar dan een setje regels uitkwam om alles op te lossen”. Maar deze ‘big bang theorie’, dat werkt volgens Groote niet. “Dat zagen we in Kopenhagen. We waren lang niet klaar voor grote stap. Dat en daarnaast de assumptie dat er toch geen deal uit zou komen, dat China te groot was, dat de agenda te groot was. Zoveel dat het implodeerde”. Wat we volgens Groote dan ook moeten doen bij de komende top in Cancún is proberen om een kanteling te maken. “Stapje voor stapje is nuttiger en realistischer dan te wachten op de grote Big Bang. Maar hoe start je en waarmee? Dat is de uitdaging.”

Monique: “Dit rondetafelgesprek stemde mij niet zo positief. De grootste moeilijkheid in de onderhandelingen tussen landen is niet dat het welzijn van onze aarde op het spel staat, maar het economische belang. De stappen die ondernomen worden gaan dus niet met het tempo waarin zij zouden moeten gaan. Ook hier werd het me weer duidelijk hoe belangrijk het is initiatieven vanuit de bevolking zelf te hebben om het klimaatprobleem aan te pakken. Burgerinitiatieven die op het eerste gezicht klein lijken kunnen zich als een olievlek uitbreiden.” 

10 jaar millenniumdoelen
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete millenniumdoelstellingen vastgelegd.

Met nog maar 5 jaar te gaan is de vraag: zijn deze doelen niet een beetje ambitieus? Worden ze wel gehaald? Op de millenniumdoelenatlas vind je de tussenstand. Hierop is te zien dat de voortgang per doel en per land heel erg verschilt.

“We zijn inderdaad té ambitieus,” zegt professor Hans Eenhoorn, lid van de VN Taskforce on Hunger, tijdens één van de vele deelsessies op UN&me. “Maar we willen dit bereiken, dus zetten we toch een deadline op 2015 zodat we de druk kunnen opvoeren.” Elk jaar wordt de voortgang gemeten en internationaal gerapporteerd, zoals in de Global Hunger Index .

Een deelneemster is bang dat er nog zoveel moet gebeuren, dat de ambitieuze doelstellingen mensen juist afschrikken en bij voorbaat al doen afhaken. Maar volgens Eenhoorn valt dat wel mee. “Het is ook niet zo dat de doelen onhaalbaar zijn. In Ghana en China bijvoorbeeld gaat het heel goed, die landen gaan de doelen zonder enige twijfel halen. Natuurlijk zijn er ook landen waar het minder goed gaat. Vaak is het tekort aan onderwijs en daarmee geschoolde arbeidskrachten een groot probleem. Ook slechte handelsverdragen en landbouwsubsidies vormen barricades voor de boeren in de ontwikkelingslanden. “Maar er is al zoveel wezenlijke vooruitgang geboekt. Wie zijn wij dan om nu op te geven en er vanaf te stappen?” meent Eenhoorn.

Met de VN naar New York
De 18-jarige Thijs Verheul, de 20-jarige Dirk Janssen en de 24-jarige Iris Gardien streden tijdens UN&me voor het laaste moment om het VN-jongerenvertegenwoordigersschap, een verkiezing die elk jaar georganiseerd wordt door de NJR. Alle drie met grote idealen: zo wilde Thijs zich inzetten voor het bestrijden van aids en malaria door meer en betere voorlichting in Afrikaanse landen. Dirk was van mening dat Nederland het verspreiden van haar kennis over water, voedsel en onderwijs aan andere landen voorop moest stellen om de wereld te verbeteren. Iris, geschokt door haar ervaringen met Afrikaanse vrouwen die bij een bevalling vaak te ver weg wonen van een ziekenhuis, pleitte voor meer toegang tot internet en mobiele technologie voor mensen in ontwikkelingslanden.

De winnaar met 51% van de stemmen werd Dirk, die dan ook een geheel eigen campagneteam op de been had weten te brengen. Dirk, die in Maastricht Internationale Betrekkingen studeert, heeft nu als nobele taak andere jongeren te enthousiasmeren voor mondiale vraagstukken. En, mag volgend jaar ook de Algemene Vergadering van de VN toespreken. Op 31 oktober vliegt Dirk naar New York om de speech voor te bereiden.

Werken bij de VN?
Voor andere jongeren die wel iets zagen in de VN, gaven Sigrid Kaag en Nisha Bakker van UNICEF tips: “Om hier binnen te komen moet je minstens een tweede taal spreken, zoals Engels, Frans of Spaans. Het is natuurlijk een pré om al wat werkervaring te hebben opgedaan. Maar voel je vooral niet verplicht om buiten je studie al van alles te moeten doen. Het gaat er uiteindelijk om wie jij bent en of je bij de organisatie past. Als jij meer een persoon bent die thuis op de bank boeken leest dan is dat prima.

Zo vergroot ook een 2e master volgen niet per sé je kansen. Studeer iets wat je leuk vindt en wat een toegevoegde waarde heeft voor het werk dat je wilt gaan doen. Als extra studies wilt doen, doe het dan in internationaal, of in het buitenland. Hier biedt bijvoorbeeld het Erasmusprogramma goede mogelijkheden voor.

Fixeer je overigens niet op een levenslange carriére bij de VN. We werken tegenwoordig op basis van korte contracten van maximaal 2 jaar. Doe de dingen waar je passie voor hebt, dan kom je 

vaak vanzelf daar terecht wat bij je past.”

“De millenniumdoelen zijn alleen met globale samenwerking én onze eigen inzet te bereiken” concludeert Frans van den Boom. “We moeten beseffen dat we wereldburgers zijn.” De VN-jongerenvertegenwoordigers zouden volgens hem dan ook moeten proberen om de VN dichter bij de jongeren te brengen.

De VN 65 jaar, tijd voor feest? Dirk vond in ieder geval van wel.

Op een andere manier wereldburger zijn? Kijk hier wat je zoal zelf kunt doen.  

Back To Top