skip to Main Content

Minor Sociaal-Duurzame Wijk

In deze minor ga je samen met studenten van de EUR en de TU Delft een Rotterdamse probleemwijk in. Je volgt colleges in de wijk, doet onderzoek in de wijk en werkt aan transitiestrategieën voor de wijk. Op die manier denk je vanuit verschillende perspectieven en vakgebieden na over fundamentele verandering binnen de wijkproblematiek.

Minor Sociaal-Duurzame Wijk
Wie heeft er tegenwoordig niet over zogenaamde ‘probleemwijken’ gehoord in de collegezalen en in de media? Rotterdam heeft er de meeste van alle steden in Nederland, met alle problematiek van dien (schooluitval, werkloosheid, criminaliteit, etc.). Ondanks veel inspanningen en geld wordt er maar weinig vooruitgang geboekt. Waarom niet? En wat moet er dan wel gebeuren? Dit zijn de vragen die centraal staan binnen de minor ‘de Sociaal-Duurzame wijk’.

In deze minor gaan studenten van de EUR en de TU Delft een Rotterdamse  probleemwijk in. Zij volgen colleges in de wijk, doen onderzoek in de wijk en werken aan transitiestrategieën voor de wijk. Op die manier denken studenten vanuit verschillende perspectieven en vakgebieden na over fundamentele verandering binnen de wijkproblematiek.

Voor wie is deze minor bedoeld?
Deze Nederlandstalige minor is bedoeld voor:
– Techniek BSc studenten met gevoel voor het ruimtelijk ontwerp en de sociale dimensie van steden, zoals bouwkundigen, technische bestuurskundigen, industrieel ontwerpers en civiel technici;
– BSc studenten met een achtergrond in de sociaal-ruimtelijke wetenschappen, zoals planologen, sociaal geografen, omgevingspsychologen en stadsociologen; en
– BSc studenten met interesse in maatschappelijke duurzaamheids- en organisatievraagstukken, zoals sociologen, bestuurskundigen, bedrijfskundigen, economen en psychologen.

Belangrijker dan de studie is echter je motivatie. Voor de minor zoeken we studenten die bereid zijn buiten bestaande kaders te denken; die geïnteresseerd zijn in vraagstukken omtrent sociale duurzaamheid; die wetenschap en praktijk willen verbinden en die niet bang zijn om ‘met hun poten in de modder’ te staan.

“Omdat je studeert en werkt in de praktijk, identificeer je jezelf meer met je onderzoek. Dat motiveert enorm … Toen we onderzoek deden in de wijk, merkte ik hoe Bouwkunde-studenten de wijk bekeken vanuit een ontwerperperspectief, terwijl ik dat deed vanuit het oogpunt van een bestuurskundige. De combinatie van verschillende vakgebieden heeft onze strategie inhoudelijk verrijkt .” – Melek Erdogan (EUR-student Bestuurskunde) over de jaargang 2010-2011

Wat beoogt deze minor?
Studenten verwerven kennis, ontwerp- en onderzoeksvaardigheden op het gebied van de leefbaarheid van probleemwijken. Naast een ‘Ontwerp- en onderzoeksatelier’ kent het programma een seminarreeks ‘De leefbare stad’, een vakoefening ‘Methodologie’ en een vakoefening ‘Communicatie, Presentatie en Visualisatie’ (meedere varianten mogelijk, 15 tot 30 ECTS).

Tijdens de minor werk je aan een transitiestrategie voor een probleemwijk. Je maakt in interactie met lokale belanghebbenden (o.a. bewoners, bedrijven en deelgemeente) een concreet ontwerp voor een zelf geformuleerde en geïdentificeerde opgave. Er wordt nauw samengewerkt met de Rotterdamse Veldacademie, de TU Delft en de gemeente Rotterdam.

Deze minor wordt aangeboden door de TU Delft. Studenten van andere universiteiten kunnen zich ook inschrijven, maar moeten toestemming krijgen bij de eigen Examencommissie. Neem contact op met de minorcoördinator voor verdere uitleg.

Meer informatie:
Frank van Steenbergen
010-4088777
vansteenbergen@fsw.eur.nl

Of kijk op:
www.minors.tudelft.nl
www.drift.eur.nl/education
www.veldacademie.nl

Back To Top