skip to Main Content

Ondernemen met een groene missie

Eric van Doorn (24) is ondernemer, en won in september tijdens Duurzame Dinsdag een prijs met zijn Sustainable Playgrounds. Voor Duurzamestudent.nl schreef hij een column.

Hoi, ik ben Eric van Doorn, 24 jaar en ondernemer. Ik richt me op energiebesparing en duurzame innovatie. Mijn bedrijf, EnerPro advies- en ingenieursbureau BV, ben ik samen met oud-medestudent Rick van Manen gestart. We geven bedrijven en particulieren advies over energiebesparing, doen realisatiebegeleiding en ontwikkelingen duurzame en innovatieve concepten. Een van die concepten is Sustainable Playgrounds. Daar leren kinderen spelenderwijs wat energie is en worden ze ervan bewust dat stroom niet zomaar uit het stopcontact komt.

Als jonge, duurzame ondernemer ben ik sinds kort betrokken bij de werkgroep Jong & Duurzaam van NJR. Een enthousiaste groep mensen met stuk voor stuk een duurzame drive. Daar krijg ik veel energie van! Ik ben betrokken geraakt bij de werkgroep door de coördinator van de werkgroep tegen het lijf te lopen bij Our Common Future 2.0. Mijn interesse was gewekt en ik ben eens bij de werkgroep gaan kijken om te zien wat ze daar nou eigenlijk doen. De werkgroep zet mooie projecten op om mensen bewust te maken van de klimaatverandering en het belang van energiebesparing en bewust consumeren.

De belangrijkste dingen die ik heb geleerd als ondernemer en jongere zijn bewustzijn en verantwoordelijkheid. Mijn ogen zijn inmiddels geopend. We moeten ons bewust zijn van de belangrijke veranderingen om ons heen als klimaatverandering, milieurampen, honger. We moeten ons bewust zijn van het effect die onze beslissingen hebben op de wereld. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen acties is van groot belang voor een duurzame toekomst. Daarmee kunnen we een hoop veranderen. Neem nou eens de aankoop van een mobiele telefoon. Stel nou, dat alle jongeren duurzame mobieltjes zouden kopen. Daarmee zouden we het milieu ontzien en zouden we de leefomstandigheden van heel veel mensen verbeteren. En door die kleine gedragsverandering hebben die mensen minder overstromingen en hebben ze geld genoeg om voor voedsel, voorzieningen, medicijnen en onderwijs. We helpen ze daarmee hun economie op te bouwen. En dat is wat we uiteindelijk willen, terwijl dat met ontwikkelingshulp (waarvan slechts 7% goed terecht komt) onvoldoende blijkt te werken.

Met jouw mobieltje kan je levens redden. En door te beginnen met een simpel smsje, kan je mij helpen in de strijd voor die duurzame mobieltjes. Ik ga me inzetten voor het eenvoudig en leuk kiezen voor duurzaam. Op dit moment ben ik in de strijd voor jongerenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties, waarvan mijn campagne de basis van mijn actieplan is. Je kunt me helpen door ‘Eric’ te SMSen naar 5040 of te stemmen via www.dewereldvandevn.nl.


Back To Top